כיתה ג

פשוט חשבון- ספר ראשון

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94#ג1
 
פשוט חשבון- ספר שני

http://www.luminpdf.com/files/3758535/pashut%20G2-lorez.pdf
פשוט חשבון- ספר שלישי

http://www.luminpdf.com/files/3758502/pashut%2BG3-lorez.pdf
 יחידות מתוקשבות


נושא הלימוד החודשי


שיעורים מתוקשבים לפי נושאים

Comments