למידה מרחוק בשעת חירום

תלמידים יקרים בשעת חירום נקיים למידה מרחוק גם באנגלית.
כנסו אל הקישור המתאים לכיתתכם
לאחר שתרגלתם ו/או שיחקתם מלאו את הטופס הבא.

תודה ובתקווה שלא נצטרך ונלמד רק בכיתה.

class 3
תרגלו את האותיות וצלילן.
הפעילות כאן
הסברים: לחצו על Start והתחילו לשחק. יש ללחוץ על האות הקטנה הנכונה
class 4
למדו איך אומרים באנגלית פירות שונים. הפעילות כאן 
פעילות על ימי השבוע

class 5
תרגלו אוצר מילים בנושא מזון
לפניכם מגוון של תרגילים בנושא מזון, בחרו 5 פעילויות לפחות ועשו את התרגילים. רשמו לעצמכם את הציונים שקיבלתם (תצטרכו לרשום בטופס)
כמו כן ניתן לגשת ולתרגל יחיד רבים מאתר הכיתה באנגלית.
class 6
לפניכם תרגול בנושא זמן הווה
לפניכם מגוון של תרגילים בנושא זמן ההווה הפשוט והממושך, בחרו 5 פעילויות לפחות ועשו את התרגילים. רשמו לעצמכם את הציונים שקיבלתם (תצטרכו לרשום בטופס)
Comments