Val inför läsåret 14/15

I februari kommer alla elever i åk 1 och 2 att få göra sitt individuella val för kommande läsår. Våra elever i åk 2 ska även välja en kurs inom sin programfördjupning.

Sista dag för att lämna in valblanketten till receptionen är måndagen den 3 mars, 2014

Kom ihåg att målsmans underskrift krävs om du är omyndig!

 

Vad är individuellt val?

Det individuella valet omfattar 200 poäng och är obligatoriskt för alla gymnasieprogram. Det är ett bra tillfälle att kunna bredda sin utbildning med fler behörighetskurser för vidare studier, fördjupa sig i sitt program eller utveckla ett intresse. Här på YBC läser du 100 poäng i åk 2 och 100 poäng i åk 3.


 För dig i åk 1

Du som går i åk 1 omfattar det individuella valet 200 poäng.

I åk 2 skall du läsa 100 poäng och i åk 3 läser du sedan resterande 100 poäng.

Du ska rangordna 3 alternativ på valblanketten och det är viktigt att du verkligen väljer 3 tänkbara kurser. Med dessa alternativ kan vi förhindra att du blir placerad i en kurs som du inte vill läsa.Vi försöker naturligtvis i möjligaste mån se till att du ska få läsa den kurs du valt i 1:a hand men om du trots det får annan kurs har du möjlighet att läsa det du önskar i åk 3. 

Observera att elever på Samhällsvetenskapsprogrammet även ska välja språk då det ingår obligatoriskt även i åk 2.

 

För dig i åk 2

De flesta elever i nuvarande åk 2 har läst kurser omfattande 100 poäng och i åk 3 ska resterande poäng läsas. Du rangordnar 3 alternativ och blir sedan placerad i en kurs så att du kommer upp i de 200 poäng som krävs. Du ska dessutom välja 100 poäng inom din programfördjupning.

Vilka det är ser du på poängplanen och på valblanketten. Du kan läsa mer om vad kurserna innehåller till vänster.

 

Vilka kurser kan jag välja?

Vi kommer gå igenom alla kurser vi erbjuder på Torget 4 (datum kommer). 

På valblanketten för varje klass ser man en översikt på exakt de kurser som går att välja.

För att få ett så bra schema som möjligt så är vissa kurser lagda mot varandra tidsmässigt vilket gör att det kanske inte går att få sitt förstahandsval så tänk igenom dina val noga innan du rangordnar dem.

Till vänster hittar du en kort beskrivning av de olika kurserna som erbjuds inför nästa läsår. Vill du läsa mer hittar du en fullständig kursbeskrivning med betygskriterier på Skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/ under Kursplaner & betyg.

Känner du dig osäker på vad du ska välja kan du prata med lärarna och/eller med studievägledaren. 

Du kan också kontakta lärare på skolan för mer information om de olika kurserna.

 

Får jag betyg i individuellt val?

Kurserna inom individuellt val är viktiga, de betygsätts som alla kurser på gymnasiet och kommer att finnas med på ditt slutbetyg.

 

Får jag den kurs jag valt?

För att en undervisningsgrupp ska kunna starta måste den bl. a vara tillräckligt stor och det avgörs av hur många som väljer kursen. Antalet sökande som krävs varierar mellan kurserna. Om antalet anmälningar till en kurs överskrider antalet tillgängliga platser, måste ett urval göras. Det sker enligt följande principer:

 

  1. Lottning bland dem som inkommit i tid med valblanketten
  2. Lottning bland dem som ej inkommit i tid

De elever som inte lämnat in valblanketten i tid eller lämnat ofullständiga uppgifter, placeras in i befintliga grupper i mån av plats. Lämnar du inte in i tid kan du alltså inte räkna med att få ditt förstahandsval! Som tidigare nämnt så förhindrar ibland också schemat att du får alla kurser du önskar läsa.