Elevsidor på YBC

Hej alla elever och vårdnadshavare på YBC!

Här hittar du som elev och vårdnadshavare olika dokument, gemensamma planer, regler och blanketter. Sidorna är för dig som elev och vårdnadshavare på YBC. Kontaktuppgifter till all personal på YBC finns på vår hemsida www.ybc.se. Elevers resultat, provschema, närvaro etc finns i Schoolsoft. Alla detaljerade planeringar, uppgifter och annat gällande kurserna finns i Google classroom och där kommer enbart eleverna in, inte vårdnadshavare.

Har du någon fråga eller om du saknar något som du inte hittar, kontakta din mentor, vår receptionist eller skolledningen så ordnar vi detta.