ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. เลือกเมนูลงทะเบียนชุมนุม >> เพื่อเข้าสู่ฟอร์มการลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน >> กดส่งแบบฟอร์ม
** นักเรียนเลือกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ตัดสินใจให้ดีนะคะ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในระบบได้หากกดส่งฟอร์มแล้ว

3. เลือกเมนูตรวจสอบผลการลงทะเบียน เพื่อดูผลการเลือกชุมนุม หากมีรายชื่อในชุมนุมที่เลือกแสดงว่าทำรายการสำเร็จ
4. น.ร.สามารถตรวจสอบจำนวนชุมนุมที่ยังสามรถรับได้ จากเมนูสรุปจำนวนสมาชิกจัดทำโดย...ครูอลิสา สง่า งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา