חזון

תפיסת בית הספר – חזון לשילוב סביבת הוראה-למידה מקוונת כהתאמת החינוך למאה ה- 21

 

ביה"ס מצמיח בוגר עם ערכים והישגים. ביה"ס נותן הזדמנות לכל תלמיד ותלמיד לממש את יכולותיו בצורה המרבית. ביה"ס פועל למען צמצום הפערים ומתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. ביה"ס מצמיח בוגר אחראי, חוקר, לומד עצמי ועצמאי, משמר מורשתו, פועל למען מדינתו ישראל ותורם לקהילה ולחברה שחיי בה.

תלמידי ביה"ס, חברי הצוות והורי התלמידים ישתלבו בעידן הפוסט מודרני עתיר הטכנולוגיה ע"י שימוש בכלים המתוקשבים והממוחשבים וע"י יצירת תקשורת אינטרנטית ביניהם בשימוש יעיל באתר הבית ספרי ואתרים אחרים.

ביה"ס על כל מרכיביו מציב לו יעד שיושג וימומש תוך שלוש שנים עד 2015 שבסופו של תהליך מימוש היעד :

-   כל חברי הצוות יעבירו שיעורים עפ"י הפדגוגיה החדשנית.

-   כל חברי הצוות ישתמשו באתרי תחום תוכן שונים בזיקה לתחומי דעת השונים, לרבות שימוש בספרים דיגיטליים "כותר".

-   חברי הצוות יעברו ל"ניהול מבוסס נתונים" באמצעות מנבסנ"ט בצורה מתוקשבת וממוחשבת.

-   חברי הצוות ינהלו תקשורת מול הורים, תלמידים וההנהלה של ביה"ס וביניהם באמצעות האתר הבית ספרי.

-   התלמידים ירכשו וישתמשו במיומנויות למידה מתוקשבת בהתאם למיומנויות המאה – 21 וישתלבו בשינויים הטכנולוגיים של העידן הפוסט מודרני.

-   שינויים בתפיסה בקרב ההורים והעלאת המודעות לשימוש יעיל במחשב הן בבית והן בביה"ס.

-   הגברת והעלאת רמת התקשורת בין ההורים לביה"ס בצורה מתוקשבת ובאמצעות השימוש באתר הבית ספרי.

-   השלמת תשתיות מתאימות ועונות על הצרכים של ביה"ס.

-   העצמת התקשורת בין ביה"ס לגורמי משרד החינוך ולגורמים רלוונטיים אחרים בצורה מתוקשבת.