דף הבית

הפרויקט היינו פרויקט משותף בין בי"ס יסודי ב' ינוח ובי"ס הלל. אנו עובדים על הפרויקט בשני מישורים מקבילים, מצד אחד הצד החברתי שדרכו מכירים תרבות האחר, ומצד שני נושא לימודי .
בתיאום עם הצוות של שני בתי הספר הוחלט לעבוד על נושא האנרגיה.
הצעד הראשון בהכרת האחר היה בניית תעודת זהות  אשר כל תלמיד כותב על עצמו.
הצעד השני היה ביקור בי"ס הלל, בביקור זה הילדים הכירו אחד את השני ותלמידי בי"ס הלל זכו להכיר מקורב תהליך הפקת השמן.


מטרות הפרויקט

* הבנת התלות של החברה המודרנית במקורות אנרגיה לקיומה ולתפקודה.

* פיתוח הבנה שהאדם משתמש במשאבי אנרגיה לסיפוק צרכיו השונים, וכי פעילות האדם משפיעה על סביבה זו, בדרכים חיוביות ושליליות כאחד.

* הכרת היתרונות והחסרונות של משאבי אנרגיה מתכלים ומתחדשים ופיתוח גישה חיובית ביחס לניצול אנרגיות מתחדשות.

* העלאת המודעות לצורך בשימור אנרגיה וביעילות אנרגטית, ופיתוח הבנה שהתייעלות אנרגטית אינה פוגעת ברמת השירות שלה ושיש בה יתרונות סביבתיים וכלכליים.

* פיתוח גישה חיובית לגבי אחריותנו ויכולתנו להשפיע על ניצול מושכל של משאבי אנרגיה לקידום התנהגות בת–קיימא; שינוי עמדות, ערכים ודפוסי התנהגות הקשורים לשימוש מושכל באנרגיה.

* פיתוח דמיון וחשיבה יצירתית לפיתוח בר–קיימא ולשימוש מושכל באנרגיה.

פיתוח לומד עצמאי.

פיתוח למידה שיתופית.


מטרות בתחום החברתי

להכיר את האחר והשונה 

הכלת תלמידים מתרבות אחרת

לקבל את האחר והשונה

להכיר את תרבות האחר והערכים שלו.*****
" דרכו אינה דרכי ודרכי אינה דרכו, אבל שנינו הולכים בעקבות הייעוד שלנו ועל כן אני מכבד אותו"יומן משותף ינוח - בי"ס הלל