דף הבית

הפרויקט היינו פרויקט משותף בין בי"ס יסודי ב' ינוח ובי"ס הלל. אנו עובדים על הפרויקט בשני מישורים מקבילים, מצד אחד הצד החברתי שדרכו מכירים תרבות האחר, ומצד שני נושא לימודי .
בתיאום עם הצוות של שני בתי הספר הוחלט לעבוד על נושא האסטרונומיה.


מטרות הפרויקט

לפתח לומד עצמאי 

לפתח למידה שיתופית בין חברי הקבוצה

התלמידים יכירו את מבנה מערכת השמש שלנו ואת הארגון המרחבי של הגופי השייכים לה.

התלמידים יבינו שכדור הארץ הוא אחד מכוכבי הלכת המקיפים את השמש שעליו מתקיימים תנאים המאפשרים חיים כפי שאלה מוכרים לנו עד עכשיו.

התלמידים יכירו את המבצעים המרכזיים בחקר החלל , הנחיתה על הירח והחיפוש או החיים בכוכב לכת מאדים.

התלמיד יחפש מידע ויארגן אותו.

התלמידים יכירו אמצעים טכנולוגיים  לחקר כגון טלסקופים, לווינים, חלליות ומעבורת חללמטרות בתחום החברתי

להכיר את האחר והשונה 

הכלת תלמידים מתרבות אחרת

לקבל את האחר והשונה

להכיר את תרבות האחר והערכים שלו.*****
" דרכו אינה דרכי ודרכי אינה דרכו, אבל שנינו הולכים בעקבות הייעוד שלנו ועל כן אני מכבד אותו"יומן משותף ינוח - בי"ס הלל