ติดต่อเรา

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู 12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
   โทรศัพท์  : 053-606213 ,080-8532890
โทรสาร : 053-606213
website www.yanghom.ac.th   
E-mail : admin@yanghom.ac.th
Comments