พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐

โพสต์27 ก.ค. 2560 02:40โดยadmin yanghom.ac.th   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 03:35 ]
วันพฤหสับดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีนางวันทนา   ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม หลักเสร็จสิ้นพิธีได้มีการปลูกต้น
 
 

Comments