กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์14 ก.ค. 2560 02:15โดยadmin yanghom.ac.th
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่  ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามวัดในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๙ วัด เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเป็นการธำรงไว้ซึ่งศาสนาต่อไป

Comments