ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์14 ก.ค. 2560 02:44โดยadmin yanghom.ac.th
ด้วยทางโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม  จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สืบสานป๋าเวณีล้านนา ภูมิปัญญาตำบลยางฮอม ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

Comments