ภาพกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563

โพสต์2 ก.ย. 2563 21:56โดยยัยตัวร้าย Sorry I Love You   [ อัปเดต 2 ก.ย. 2563 22:01 ]

02ไหว้ครู63


วันวิทยาศาสตร์ 2560

โพสต์24 ส.ค. 2560 01:08โดยadmin yanghom.ac.th   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2560 01:34 ]

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ภายในงานมีการประกวด จรวดขวดน้ำ วาดภาพ วิทยสัประยุทธ์ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และการเดินแฟชั่นโชว์
 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐

โพสต์27 ก.ค. 2560 02:40โดยadmin yanghom.ac.th   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 03:35 ]

วันพฤหสับดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร  โดยมีนางวันทนา   ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม หลักเสร็จสิ้นพิธีได้มีการปลูกต้น
 
 

วันภาษาไทย

โพสต์27 ก.ค. 2560 01:53โดยadmin yanghom.ac.th   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2560 01:56 ]

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
ณ หอประชุมโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โพสต์14 ก.ค. 2560 02:44โดยadmin yanghom.ac.th

ด้วยทางโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม  จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม สืบสานป๋าเวณีล้านนา ภูมิปัญญาตำบลยางฮอม ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์14 ก.ค. 2560 02:15โดยadmin yanghom.ac.th

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่  ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามวัดในเขตพื้นที่บริการ จำนวน ๙ วัด เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและเป็นการธำรงไว้ซึ่งศาสนาต่อไป

กิจกรรมไหว้ครู ๒๕๖๐

โพสต์15 มิ.ย. 2560 00:31โดยadmin yanghom.ac.th

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู  บูชาครูด้วยความตั้งใจ เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียนเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตของนักเรียน หลังเสร็จพิธีคณะครูและนักเรียนได้นำกระเช้าผลไม้ไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลขุนตาล
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชมโรงเรียน

โพสต์6 มิ.ย. 2560 21:12โดยadmin yanghom.ac.th

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมติดตามการเข้ารับการอบรมของคณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะแนวทางในการจัดการอบรมในครั้งต่อไป

จัดทำดอกไม้จันทร์

โพสต์6 มิ.ย. 2560 03:42โดยadmin yanghom.ac.th   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 04:04 ]

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์1 มิ.ย. 2560 23:54โดยadmin yanghom.ac.th   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2560 00:10 ]

ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวล ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน แจ้งผลการเรียนในภาคเรียนที่ี ๒/๒๕๕๙ และจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเครื่องแบบนักเรียน และให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น อีกทัั้งยังมีการมอบทุนการศึกษา ทุนเพชร ย.ว.ให้แก่นักเรียน ม.๓ เดิม ที่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๕ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ทุนการศึกษาประเภทดีเยี่ยม จำนวน ๖ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท ทุนการศึกษาประเภทดีเด่น จำนวน ๖ ทุน ทุนละ ๓๐๐ บาท และทุนการศึกษาประเภทดี จำนวน ๖ ทุน ทุนละ ๒๐๐ บาท
 
 
 
 
  


1-10 of 36