กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 


 หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวทองเหรียญ    วงค์ชัย
ครู คศ. 1
 
 นายปิยวัฒน์    คนเก่ง
ครู คศ. 2
 
 
 นางชฎาพร    บุญนิล
ครู คศ. 1
  
นายฉันท์วัฎฐ์     วรรณสอน
ครู คศ. 2
(ไปช่วยราชการ)
  
Comments