กิจกรรมวันปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประมวลภาพ กิจกรรม

 • กิจกรรมวันปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมวันปฐมนเิทศนักเรียน ม.๑ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการต้อนรับนักเรียนใหม่ ให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน คณะครูและบุคลากร รับฟ้งกฎระเบียบของทางโรงเรียน และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐           
  ส่ง 12 พ.ค. 2560 01:06 โดย admin yanghom.ac.th
 • กิจกรรมวันปัจฉิม "พี่ลาน้อง น้องลาพี่ ยินดีปรีดา" วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันปัจฉิม "พี่ลาน้อง น้องลาพี่ ยินดีปรีดา" โดยมีนางวันทนา   ชูช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม เป็นประธานในพิธี โดยมีการมอบของที่ระลึกและบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 
  ส่ง 3 มี.ค. 2560 02:23 โดย admin yanghom.ac.th
 • พิธีรับมอบห้องสมุดทะเลสิรินธร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ นำโดย ดร.นิลนาจ  ชัยธนาวิสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะเดินทางมามอบห้องสมุดทะเลสิรินธรให้แก่โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย1. ป้ายชื่อห้องสมุดทะเลสิรินธร2. พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี3. พระราโชวาทสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี4. หนังสือและตำราเกี่ยวกับทะเล5. ดีวีดี/วีซีดีเกี่ยวกับทะเล6. โปรเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับทะเล7. จอภาพ ขนาด 40 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นดีวีดี/วีซีดีหลังจากพิธีรับมอบห้องสมุดทะเลสิรินธรม ...
  ส่ง 3 ก.พ. 2560 01:21 โดย admin yanghom.ac.th
 • พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) ,สืบชะตาโรงเรียน ,เปิดบ้านวิชาการ วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยมีนายณัฐพงศ์   ทาแกง (นายอำเภอขุนตาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี) หลังจากนั้นมีพิธีสืบชะตาคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ในช่วยบ่ายมีกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ "กาดมั่ว ครัววิชาการ" ให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
  ส่ง 20 ม.ค. 2560 00:12 โดย admin yanghom.ac.th
 • โครงการดำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 14.30 - 16.30 น. โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอขุนตาล จัดโครงการดำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ซึ่งนำโดย พ.ต.ต.สมศักดิ์  บุญเพียร (สว.อก.รรท.สวป. สภ.ขุนตาล) ร.ต.ท.สถิตย์  ชุมภูชนะภัย (รอง สว.(ป) สภ.ขุนตาล) และ ด.ต.นิยม  ประมวลพันธ์ (ผบ.หมู่ จร.สภ.ขุนตาล) มาอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เพศศึกษา และการจราจร แก่นักเรียนโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 
  ส่ง 13 ม.ค. 2560 01:35 โดย admin yanghom.ac.th
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

              วันที่ 5 ก.ค.59 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  นำโดย  ร้อยเอกปิรินทวัจน์   พรหมขัติแก้ว นายทหารกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 พร้อมกำลังพล จำนวน 15 นาย ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียน     ยางฮอมวิทยาคม ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย

รงเรียนยางฮอมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ คำสุทธะ ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 คนแรกของอำเภอขุนตาล

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

แลกเปลี่ยน เรียนรู้

 • หอพัก / โรงเรียน / Office ต่างจาก Internet ที่ใช้ที่บ้านยังไง?? หอพัก / โรงเรียน / Office ต่างจาก Internet ที่ใช้ที่บ้านยังไง??สิ่งที่ต่างมากๆก็คือ ปริมาณมหาศาลของคนใช้งานและความจำเป็นที่จะต้องใช้งานชนิดทนรอไม่ได้คร ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2558 19:25 โดย kruBay PitCha
 • AR หรือ Augmented Reality รูปภาพมีชีวิต  AR หรือ Augmented Reality เป็นอีกเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของสังคมที่มีทั้ง Tablet SmartPhone และในด้านการศึกษา เทคโนโลยี AR ก็เร ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 01:27 โดย kruBay PitCha
 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2558 19:29 โดย kruBay PitCha
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2558 19:40 โดย admin yanghom.ac.th
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2558 19:40 โดย admin yanghom.ac.th
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »