วันที่ 5 ก.ค.59 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  นำโดย  ร้อยเอกปิรินทวัจน์   พรหมขัติแก้ว นายทหารกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 พร้อมกำลังพล จำนวน 15 นาย ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  ณ โรงเรียน     ยางฮอมวิทยาคม ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

รงเรียนยางฮอมวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอมรรัตน์ คำสุทธะ ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความพร้อม เจตคติ และพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งทางวิชาการโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน One Doctor One District มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 คนแรกของอำเภอขุนตาล


https://sgs5.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=http://202.29.215.172/spm36amss/http://202.29.215.172/spm36permission/
ประมวลภาพ กิจกรรม

 • ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนและปรึกษาหารือกับผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งยังจัดกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนำโดย นายฑราวุธ   กันทะเขียว (ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม) นายหย่วน  สุทธะ (ประธานคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม) นายคำรณ  ลือชา (ครู คศ.3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม) นำคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันถวายความอาลัย โดยมีตัวแทนนักเรียนขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และบทเพลงเพื่อพ่อ และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเร ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2559 23:42 โดย admin yanghom.ac.th
 • กิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช          เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการเชิญชวนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในสถานศึกษา โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจความหมายของบทเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างถูกต้อง
  ส่ง 12 พ.ย. 2559 23:31 โดย admin yanghom.ac.th
 • ผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดเรียนการสอน ซึ่งยังมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านในการจัดสรรข้าวเปลือกเป็นจำนวนมาก 
  ส่ง 13 มี.ค. 2559 21:46 โดย kruBay PitCha
 • โรงเรียนแม่ตื่น ศึกษาดูงานวิถียางฮอม    เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ผู้อำนวยการวันทนา  ชูช่วย พร้อมด้วยครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จ.เชียงใหม่ ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนทำมาหากิน โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น 
  ส่ง 17 ธ.ค. 2558 01:39 โดย kruBay PitCha
 • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ      วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการวันทนา  ชูช่วย  นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกันประกอบพิธี ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อรำรึกและถวายสัตย์ปฏิญาน เป็นข้าราชการ พลเรือน นักเรียน เป็นคนดีของสังคม 
  ส่ง 17 ธ.ค. 2558 01:26 โดย kruBay PitCha
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 17 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ล่าสุด

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

แลกเปลี่ยน เรียนรู้

 • หอพัก / โรงเรียน / Office ต่างจาก Internet ที่ใช้ที่บ้านยังไง?? หอพัก / โรงเรียน / Office ต่างจาก Internet ที่ใช้ที่บ้านยังไง??สิ่งที่ต่างมากๆก็คือ ปริมาณมหาศาลของคนใช้งานและความจำเป็นที่จะต้องใช้งานชนิดทนรอไม่ได้คร ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2558 19:25 โดย kruBay PitCha
 • AR หรือ Augmented Reality รูปภาพมีชีวิต  AR หรือ Augmented Reality เป็นอีกเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของสังคมที่มีทั้ง Tablet SmartPhone และในด้านการศึกษา เทคโนโลยี AR ก็เร ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2558 01:27 โดย kruBay PitCha
 • วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ วิธีการตรวจสอบ เรื่องจริงหรือหลอกบน Social Network ก่อนเชื่อหรือแชร์ในยุคนี้การมี Social Network ทำให้การรับรู้ข่าวสารและส่งต่อข่าวรวดเร็วอย่างมาก แต่ความรวดเร ...
  ส่ง 26 ก.ค. 2558 19:29 โดย kruBay PitCha
 • PoPcorn buzz-โทรแบบกลุ่ม-โทรฟรี เผยแพร่เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558   LINE เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ Popcorn Buzz ซึ่งเป็นบริการโทรผ่านเน็ตเป็นกลุ่มได้พร้­อมกันสูงสุด 200 คนหรือพ ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2558 19:40 โดย admin yanghom.ac.th
 • พบแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง ง่ายๆ เพียงเลือกแพทย์เฉพาะทางจากเมนู เพื่อพูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบรรยากาศง่ายๆแพทย ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2558 19:40 โดย admin yanghom.ac.th
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 34 รายการ ดูเพิ่มเติม »