หน้าแรก


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย ครูจตุพล  ตุ้ยสืบ

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        กระทรวงศึกษาธิการ       

http://www.dlit.ac.th/