หน้าหลัก


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
สพม.36

โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระว่างวันที่  17 – 24  มกราคม 2559  ณ  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

Text Box

สัมมนา 1 ทศวรรษ มหิงสาสายสืบ  3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมสักภูเดือน  จังหวัดนครราชสีมา
“ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 45

.“ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 45 ในระหว่างวันที่ วันที่ 22-29 มีนาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 คนควายป่า ยางฮอม ยางหอม
คลิก ประเมินงานสิ่งแวดล้อม 

วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube


คลิกชม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 

วิดีโอ YouTube

Simple Clock      ครูสุริยัน  วรรณสอน

http://dlit.ac.th/index.phphttps://goo.gl/maps/3YYrvfXFuXR2

วันน้ำโลก 22 มีนาคม


วันหยุดเขื่อนโลก 14 มีนาคม


วันอนุรักษ์ช้างไทย 13 มีนาคม


วิดีโอ YouTube
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศล่าสุด

 • รับสมัคร นักเรียนโครงการมหิงสาสายสืบ ปี กศ.2559 นักเรียนทุกระดับชั้น ใครสนใจเข้าร่วม โครงการมหิงสาสายสืบ ระยะ 3 เดือน  6 เดือน 12 เดือน รวมกลุ่ม 5-8 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อทำกิจกรรม ค้นหา สำรวจ อนุรักษ์ แบ่งปัน ในพื้นที่ ที่นักเรียนสนใจ โดยส่งใบสมัครได้ ในเดือน พ.ค. 2559 นี้ 
  Posted Mar 13, 2016, 11:40 PM by Unknown user
 • ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนปีที่ 5  Move World Together  : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนภาคเหนือ เพื่อโลกที่ยั่งยืน   ระหว่างวันที่   20 - 24 เมษายน 2559  ณ เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก  นักเรียน 3 คน ได้แก่ นางสาวธัญญลักษณ์  พิลาดิษฐ์   นางสาวศศิธร  ธนะเรือง   นายพลพต  แซ่ย่า ครูที่ปรึกษา นายสุริยัน  วรรณสอน
  Posted Mar 13, 2016, 9:32 PM by Unknown user
 • โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 โครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทย ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2559 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระว่างวันที่  17 – 24  มกราคม 2559  ณ  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
  Posted Mar 13, 2016, 9:22 PM by Unknown user
 • เครื่องวัด ความสูงต้นไม้ นักเรียน สำรวจความสูงของต้นไม้ สามารถนำเครื่องสำรวจความสูงต้นไม้ ได้ ....ครูเอส
  Posted Jul 13, 2015, 11:15 PM by Unknown user
 • นร.2 วิชาโครงงานวิทย์ ตัวอย่าง เค้าโครงงานวิทย์ นักเรียนทุกคนที่เรียน วิชาโครงงงานวิทย์ ให้ เปิดดูศึกษาเค้าโครงงานวิทย์ และนำมาส่งครูต่อไป 
  Posted Jul 13, 2015, 8:46 PM by Unknown user
Showing posts 1 - 5 of 6. View more »

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม