מדעים‏ > ‏חומרים‏ > ‏

דיפוזיה בין גזים ונוזלים

פעפוע בגזים ונוזלים

 

הנושא: בדיקת מהירות תנועת חלקיקים בגזים שונים – ("עולם של חומר" עמ. 58)
 
מטרה: לקשר בין תוצאה למסקנה
 

בניסוי לקחו צינור זכוכית חלול שפקקו את שני קצותיו בפקקים מתאימים. לפקק אחד הצמידו צמר גפן טבול בחומצת מימן כלורי, ולפקק מצידו השני של צינור הזכוכית הצמידו צמר גפן ספוג באמוניה.

כאשר חלקיקי האמוניה נפגשים עם חלקיקי המימן הכלורי נוצרת טבעת לבנה, המעידה על היווצרות חומר חדש.
 

1.       כתוב מסקנה לכל תוצאה אפשרית מבין התוצאות הבאות:

 

המסקנה שנסיק היא...

תוצאות אפשריות

 

אם תיווצר טבעת לבנה בקרבת צמר הגפן הטבול באמוניה

 

אם תיווצר טבעת לבנה בקרבת צמר הגפן הטבול בחומצת מימן כלורי

 

אם תיווצר טבעת לבנה באמצע צינור הזכוכית

 

2.       לפניך מספר משפטים. כתוב ליד כל משפט האם הוא מתאר תוצאה או מסקנה של הניסוי.

                א.          גז האמוניה והגז מימן כלורי מתפשטים בצינור הזכוכית.

               ב.         חלקיקי האמוניה נעים מהר יותר מחלקיקי המימן הכלורי.

                                  ג.          נוצרת טבעת בנקודת המיפגש בין חלקיקי הגזים השונים (אמוניה ומימן  

                          כלורי).

 

בתכנון חשוב להקפיד על בידוד גורמים (משתנים) היכולים להשפיע על תוצאות הניסוי.

בכל ניסוי נקפיד שאנו בודקים השפעת גורם (משתנה) אחד בלבד.

 

3.   ציין 3  גורמים היכולים להשפיע על מיקום היווצרות הטבעת הלבנה.

 

בתכנון הניסוי, כל הגורמים (משתנים) העלולים להשפיע על תוצאות הניסוי נשמרים קבועים (זהים) - חוץ מהמשתנה אותו משנה החוקר במכוון במהלך הניסוי.

 

4.    מי מבין הגורמים הבאים: טמפרטורה, ריכוז החומרים, זמן סגירת הפקקים, סוג החומרים - צריך להישמר קבוע, ומהו הגורם המשתנה בניסוי (אותו החוקר משנה במכוון) ?

 

משתנה בניסוי

גורמים (משתנים)

קבועים בניסוי

 

 

 

 

 

מידע

נייר בוחן-לקמוס הוא נייר הספוג בחומר מיוחד. כשחומר זה בא במגע עם האמוניה הוא משנה צבעו מוורוד לכחול. כשחומר זה בא במגע עם חומצת מימן-כלורי הוא משנה צבעו מכחול לוורוד.

 

 

 

הכנסו לסרטון פעפוע וצפו בקטעים הבאים:

 

1. ( 2:46 – 3:56)  -  אלו חלקיקי גז מהירים יותר - חלקיקי חומצת מימן כלורי  HCl או חלקיקי  אמוניה NH3?

 

על פי הסרטון ענו על השאלות הבאות:

 

·         צמר גפן טבול בתמיסת אמוניה משחרר ______ אמוניה  בצידו האחד של צינור.

      צמר גפן טבול בתמיסת חומצת מימן כלורי משחרר _____  חומצת מימן כלורי  בצידו  
      האחר של הצינור.

·         מה הופיע בתוך הצינור לאחר כדקה ?

·         כיצד ניתן להסביר את הופעת הטבעת הלבנה ?

·         היכן בצינור הופיעה הטבעת הלבנה ?

·         כיצד ניתן להסביר את מיקום הופעת הטבעת הלבנה בצינור ?

·         מה קרה לצבע נייר הלקמוס ליד הפקק הטבול באמוניה ? מה קרה לצבע נייר הלקמוס ליד הפקק הטבול בחומצת מימן-כלורי ?

·         איזה קטע גדול יותר זה הצבוע בורוד או זה הכחול?

 

·         איזה גז מהיר יותר ? הסבר

 

2.   (4:56–3:56) - פעפוע קלי במים בטמפ' שונות. 

 

  • מה קורה לגרגרי  קלי מוצק במים?
  • מה קורה לתמיסת הקלי שבמים?

·         מה הגורם לפעפוע הקלי במים?

·         מה הייתה טמפ' המים בכל כלי שאליו הוכנס הקלי?

·         באיזו טמפ'  היה הפעפוע המהיר ביותר?  הסבר

 

לסיכום- השלימו את המילים החסרות:

 

תהליך פעפוע מתרחש במצבי צבירה של _____________ ו _____________

פעפוע מתקיים כתוצאה מ___________ החלקיקים הגורמת להם ל___________ את מיקומם , ולנוע מריכוזם ה ____________ לריכוזם ה______________.

מהירות הפעפוע של גז  לגז __________ ממהירות פעפוע גז לריק כיוון שה ___________ בין החלקיקים מאיטה את קצב התפשטותם.

 

גזים שונים מפעפעים במהירות שונה. ככל שהחלקיקים כבדים יותר, התנועה שלהם ________ יותר ומהירות הפעפוע שלהם _______ יותר.

מהירות הפעפוע בנוזלים ___________ ממהירות הפעפוע בגזים, כיוון שהרווחים בין חלקיקי הנוזל _____________ מאשר בגז, כוחות המשיכה בין החלקיקים _________ יותר, ולכן מהירות החלקיקים ___________ יותר. 

ככל שהטמפ' גבוהה יותר, קצב הפעפוע ____________ יותר, כיוון שמהירות תנועת החלקיקים _________ יותר.

 

 

 

 

עבודה נעימה.

 

 

Comments