מדעים‏ > ‏חומרים‏ > ‏

דיפוזיה

דיפוזיה – במודל החלקיקי

 

הכנסו להדמיה הבאה פעפוע (liquid = נוזל, solid = מוצק)

1. מה קורה לחלקיקים כאשר מקררים אותם? וכאשר מחממים אותם?

2. תארו מה קרה לקוביית המוצק שהוכנסה למים.

3. התבוננו בהדמיה בעזרת זכוכית המגדלת והסבירו את המתרחש ברמת החלקיקים.

1.      באיזה כלי הדיפוזיה היתה מהירה יותר – בכלי החם או הקר? הסבירו.

2.      ענו על השאלות הבאות בהקשר לתוצאות בטבלה הבאה:
 

הגז

הגודל היחסי של מסת החלקיק

המהירות במטרים בשניה

מימן

קטנה ביותר

1840

הליום

 

1290

חנקן

 

490

חמצן

גדולה ביותר

460

 
 
 

 

א.      מהו הגז שחלקיקיו הם המהירים ביותר מבין הגזים המופיעים בטבלה?

ב.      מהו הגז שחלקיקיו הם האיטיים ביותר מבין הגזים המופיעים בטבלה?

ג.       השלימו את המשפט הבא: ככל שמסת חלקיק הגז _______ , מהירותו __________.

     6. ציינו 2 גורמים המשפיעים על מהירות תנועת החלקיקים.

7. מדוע הפעפוע בגזים מהיר יותר מאשר בנוזלים?

  1. מדוע הפעפוע במוצק איטי מאד (אם בכלל)?

 

 

עבודה נעימה!!!

Comments