ספרות‏ > ‏

אם לא למעלה מזה

"אם לא למעלה מזה" / י. ל. פרץ

 

מטרה  בסיפור זה נתייחס לתקופת "הימים הנוראים" וימות "הסליחות". כמו כן, נתמקד במאפייני הסיפור הקצר.

פתחו קובץ וורד במחשבכם בתיקיית ספרות בשם: "אם לא למעלה מזה" וענו על השאלות הבאות:

           פעילות טרום קריאה

  1. כתוב תעודת זהות לסיפור (לפי מכת"ב).

 

  1. חבר 3 שאלות על הכותרת (לפי מלא"ך)

 

  1. נסה לשער במה יעסוק הסיפור וכתוב את השערתך.

 

 

פעילות מעמיקה

 

קרא את הסיפור "אם לא למעלה מזה" / י. ל. פרץ.

 

             פרש מילים קשות בעזרת מילון  וענה על השאלות הבאות:

 

  1. עיין באקספוזיציה (הצג, פרישה) לספור "אם לא למעלה מזה" .

           "ובכל ימות הסליחות, בבוקר בבוקר".... עד  "ולפעמים מתנהג הוא גם בתקיפות, כדרכו".

 

           רשום את המידע שהנך למד על פי הקטעים הנ"ל: על הדמויות, זמן, מקום, רקע,בעיה.

 

       2. כבר בפתיחת הספור נוצר מתח ותמיהה. מהו המתח? מהי התמיהה?

 

        3.  רשום את שרשרת  האירועים החשובים ביותר, לדעתך, בספור לפי סדר התרחשותם, אחד אחרי השני,   
          לפי לוח זמנים.

       א.

       ב.

       ג.

       ד.

       ה.

        ו.

 

       4. א. באילו אירועים, התרחשויות, הדובר מרחיב את התיאור?

 

         ב. מדוע, לדעתך, מתעכב הדובר בתיאורים אלה?

        

         ג. מדוע מלגלג הליטאי על השערות החסידים?

 

 

 

 

הדמויות בסיפור

 

דמות שטוחה – חד ממדית, קלה לזיהוי ולהגדרה (רק טובה, רק מכשפה ורעה).

                      אישיות שטחית, בלא תאור מפורט.

דמות עגולה (מתפתחת) – מעוצבת לעומק.

                                    מגלה תכונות אופי מובהקות.

                                    נראית מזוויות שונות.

                                    פעילה, מתפתחת.

                                    רב גונית, משכנעת.

                                    מפתיעה.

                                    מתחדשת.

 

 

5. רשום את כל הדמויות המופיעות בספור.

    א.                                        

    ב.

     ג.

 

6.  כדי לתאר דמות ולבחון אם היא דמות "שטוחה" או "מתפתחת" עלינו לבדוק:

   א. כיצד מתוארת הדמות חיצונית?.

   ב. לבחון את מעשי הדמות.
 
 
 
 הדמות  תאור חיצוני  תאור פנימי - תכונות אופי על פי אירועים  הוכחה והדגמה על פי הסיפור
 הרב מנמירוב      
 הליטאי      
 האישה החולנית      

 

 

 

 

בספור "אם לא למעלה מזה" מתוארות שתי דמויות:

הליטאי – המתנגד                                              הרבי מנמירוב -  החסידי

 

7. המתנגד עוקב אחרי מעשי הרבי.

 הבה נעקוב אחר השלבים השונים בהתפתחות תגובותיו של הליטאי.

שלב

 

האירוע

הוכחה (ציטוט)

 

א.

 

 

זלזול

 

 

 

ב.

 

 

סקרנות

 

 

 

ג.

 

 

אימה

 

 

 

ד.

 

 

תדהמה והשתוממות

 

 

 

ה.

 

 

הערצה אהבה ואמון

 

 

 

 

 8. מה ההבדל בין  חסידים  לבין ליטאים  ?

 

9. מה גרם למפנה המכריע במחשבותיו של הליטאי?

 

10. מה ההבדל בין "מתן בסתר" לבין צדקה בגלוי?

 

11. "מי יודע אם לא למעלה מזה" – זו הייתה תגובתו של הליטאי כשהיה שומע שהצדיק עולה בימות הסליחות למרומים.

לדעתך, למה התכוון הליטאי בדבריו?

 

 

עבודה נעימה

Comments