ספרות‏ > ‏

בשל תפוחים

"בשל תפוחים" / יהודה בורלא

מתוך: הסיפור הקצר, מגוון לכיתה ז' עמודים 26-32.

 

 

 פתחו קובץ וורד במחשבכם בשם "בשל תפוחים" וענו על השאלות הבאות:
 

פעילות טרום קריאה

 

1. מה מזכירה לך הכותרת?

2. שאל ארבע שאלות על הכותרת (היעזר במלא"ך).

3. שער, במה יעסוק הסיפור.

4. קרא את השאלות הבאות וכתוב מה אתה למד מתוכה על תוכן הסיפור.

 א. מתי אירע המעשה, ומה אתה למד מכך על חשיבותו למספר?

 ב. כיצד מתייחס אבי המספר לאנשי התורה?

 ג. מה מלמדים מגוריה של המשפחה על מעמדה?

 ד. מדוע ריחם המספר על דיליסיה, בת החייט?

 ה. מה היה עונשו של המספר?

 ו. כיצד מתייחס המספר לדיירי הקומה התחתונה ולמשפחת החייט מיוון?

 ז. דיליסיה והמספר נפגעים מיחס האב. האם לדעתך, מוצדקת התנהגותו?

קריאה מעמיקה

5. מהם הערכים שלהם יש עדיפות עליונה בחייו של יהודה?

6. מה משמעותו של שם הסיפור "בשל תפוחים"?

7. ציין את האירועים עפ"י סדר התרחשותם.

 א. אמרתי לה:"מיד אני מביא לך מעט פירות, יש לנו הרבה".

 ב. ואך אמרתי לקום לעלות לביתי- נראה לפתע הבחור, החתן, לפנינו.

 ג. מיד לקחני בידו והוציאני ברוגז מן הבית, כשאני מזיל דמעות.

ד. כשמסרתי לדיליסיה את התפוחים על מפתן חדרה הייתה כמשתוממת.

ה. על כורחי, על אף צערי סיפרתי כאשר יכולתי: " בשביל השכנים העניים".

ו. ראיתי את דיליסיה עומדת משתאה ונדהמה סמוך למדרגות.

8. ענה על השאלות בסעיף 4.

9. לפניכם ביטויים שנלקטו מתוך הסיפור. מצאו את הקשרם והסבירו את משמעותם.

 א. נהג בחייו במידת גאווה.

 ב. כופין לי הררי ייחוס.

 ג. אורך רוח עימו ודומיה בלשונו.

 ד. נושאת סבל גורלה באלם – לשון ואמונת – לב.

10. כתוב על מעשה טוב, שעשית למען הזולת או מעשה טוב, שאחרים עשו למענך.

 

11. כתוב סיכום קצר על יהודה בורלא  (5 שורות) .

12.  חפש תמונה המתאימה לסיפור.

Comments