ספרות‏ > ‏

אדוארד אדוארד

שיעור ספרות

הנושא: בלדות סקוטיות

אדוארד אדוארד / תרגם נתן אלתרמן

 

פתחו קובץ word  ושמרו אותו בשם אדוארד אדוארד.

 

קראו את המושג: בלדה.

 חברו 7 -  10  שאלות וענו עליהן.

 

פעילות טרום קריאה.

1 .כתבו תעודת זהות לשיר לפי מכת"ב.

2. חברו שלוש שאלות על ה כותרת.

3. נסו לשער מה יסופר בשיר.

 

 

קריאה מעמיקה

1.      קראו את הבלדה "אדוארד אדוארד" וענו על השאלות.

 

2.      כתבו מה מסופר בכל בית.

    בית א'

    בית ב'

    בית ג'

    בית ד'

    בית ה'

    בית ו'

    בית ז'

3.      יסוד חשוב בבלדה הוא העלילה, סיפור המעשה. כתבו את סיפור המעשה של הבלדה והיעזרו בחמשת המ"מים: מי? מה?, מתי? מדוע? מקום.

 

4.      הבלדה לא נמסרת כסיפור ע"י מספר אלא באמצעות דיאלוג – דו שיח.

 

5.      בין מי למי מתקיים הדיאלוג?

 

6.      מה מיוחד בדיאלוג זה?

 

7.      הדרמטיות היא אמצעי חשוב בבלדה. כיצד היא נוצרת בבלדה אדוארד אדוארד?

 

8.      צטטו חזרות בבלדה.

 

9.      מה לדעתכם תפקיד החזרות?

 

10. בבית השביעי יש הפתעה, מהי?

 

11. מה דעתכם על מעשהו של אדוארד?

 

12. מה דעתכם על חלקה של האם?

 

13.  חפשו תמונה המתאימה  לבלדה והסבירו את בחירתכם.

 

חלק ב' – אוצר מילים

בחלק זה היעזרו  במילון.

 

14. איזו מן המילים הבאות היא ההפך מן המילה "בבת אחת"?

      בזהירות,  בלאט,  בהדרגה,  בשלווה.

 

15. איזו מן המילים הבאות היא ההפך מן המילה "לעזור"?

     לאפשר,  למנוע,  להיטיב,  להוסיף.

 

16. איזו מן המילים הבאות היא ההפך מן המילה "מנודה"?

     מבורך,  מאושר,  מקורב,  מרוחק.

 

17. איזו מן המילים הבאות היא ההפך מן המילה "אדישות"?

     חריצות,  התעניינות,  זריזות,  עצלות.

 

18. איזו מן המילים הבאות אינה שייכת לשאר המילים?

     מזימה,  תחבולה,  תקלה, מחשבה.

 

 

 

בהצלחה.

 

 

 

כתבו: ברוריה אליהו ולאה בנחמו.

Comments