ספרות‏ > ‏

רחל המשוררת

עבודה מתוקשבת

"גן נעול" / רחל המשוררת

 

מטרת השיעור: מסע בעקבות חייה של המשוררת רחל והכרת התחנות העיקריות בחייה.

חלק א'

פתחו קובץ וורד  ושמרו אותו תחת השם רחל בתיקיית  ספרות.

סכמו (5- 10 שורות ) על המשוררת  רחל .

 

חלק ב'

האזינו לשיר"  גן נעול".

קראו את השיר" גן נעול"  בעמוד 112 במקראה , והסבירו בעזרת  מילון מילים קשות.

 

חלק ג'

הסבירו את השיר בהתייחסות לנקודות הבאות:

תוכן השיר.

חוויות שהמשוררת מתארת בשיר.

האווירה בשיר.

אמצעים אומנותיים בשיר: דימוי, חריזה, מטאפורה, האנשה , ניגודים.

מבנה: מס' בתים, מס' שורות, אורך השורות, סימני פיסוק ייחודיים, שורות/ מילים חוזרות.

 

 

חלק ד'

כתבו מה אהבתם בשיר?

האם חשתם הזדהות עם השיר?

שלחו לפורום את התייחסותכם  לחלק זה בלבד.

 

עבודה נעימה

לאה  בנחמו

.

 

Comments