היסטוריה‏ > ‏

המהפכה האמרקנית 1

המהפכה האמריקנית יישום רעיונות הנאורות.

פעילות מס'1:

פעילות זו תעסוק בנושאים הבאים:

1.     הגעתם של מהגרים חדשים ליבשת אמריקה

הקדמה: במהלך המאה ה – 17, הגיעו לחופי יבשת צפון אמריקה מהגרים מאירופה, בעיקר מאנגליה, שהקימו בה מדינה חדשה: ארה"ב.
בפעילות זו נלמד על הסיבות שגרמו למהגרים לעזוב את אנגליה ולעבור ליבשת חדשה

   

1.    הגורמים להגירה מאנגליהע"מ 35 בספר

הסיבות

הסבר, פרוט

סיבות כלכליות

(עוסקות בכסף, פרנסה, משבר כלכלי, רכוש.)

א.

 

ב. הרפתקנים חלמו על                                      

 

ב.     מרבית המהגרים היו בני המעמד ה                  .

הם באו לאמריקה במטרה                                                                                              

 

סיבות דתיות

(קשורות לאמונה, למוסדות הדת (כנסייה, בית כנסת), לדתיים מול חילוניים.)

מי שלא האמין בנצרות, כפי שדרשו המלך והכנסייה ______________________________

סיבות פוליטית

(קשורות ליחסים בין האזרח לשלטון או ליחסים בין מדינות.)

מאבקים _________________________________

 

סיבות אישיות

(קשורות לאדם עצמו לדברים שהאדם מחפש או רוצה לעצמו.)

 

 

עבור אסירים_______________________

 

הרפתקנים חלמו על                                         

 

 

2.     המסע לאמריקה מלווה בקשיים:

 

אנגליה שייכת ליבשת אירופה.

כדי להגיע ליבשת אמריקה היו המהגרים צריכים לחצות את האוקיינוס האטלנטי.

 

יבשת אירופה

יבשת אמריקה

האוקינוס האטלנטי

 

 שערו: מה היה הקושי העיקרי בהפלגה באוקיינוס מאנגליה לאמריקה? קראו את הפסקה בעמוד 36 תחת הכותרת: 'המסע לאמריקה מלווה בקשיים' 

כתבו מהם 3 הקשיים המרכזיים אותם חוו המהגרים בדרכם מאנגליה ליבשת אמריקה?

3.     קראו את המידע המסופר בפסקה הראשונה (מתחילה במילים "כאשר אוניות המסע".)

סמנו בצבע את התשובה הנכונה.

המהגרים התיישבו בחוף המזרחי כי:

·        הוא היה ריק מתושבים וניתן היה להקים בו התיישבות חדשה

·        כי היה קרוב לים וזה אפשר להם לקיים מסחר עם מדינות אירופה

·        כי בצד זה האוקיינוס לא סוער כל-כך ואין סכנה לספינות

כי שם קיבלו רשות להתיישב מן השלטונות האנגלים

 

5. המהגרים הקימו מושבות בדרום החוף המזרחי וגם בצפונו.

המהגרים הראשונים הקימו 13 מושבות.

במהלך השנים נוצרו הבדלים משמעותיים בין מושבות הצפון למושבות הדרום.

 

   א. קראו את שתי הפסקאות הבאות (מתחילות במילים: "התנאים הגיאוגרפים").

   ב. השלימו את המידע בטבלת ההשוואה שלפניכם. היעזרו במילים המודגשות  בסעיף.

 

 

מושבות הצפון

מושבות הדרום

אקלים (מזג אויר)

 

 

 

אדמה

 

 

 

פרנסת התושבים

 

 

 

 

צורת ההתיישבות

ישוב חקלאי או עירוני?

התפתחו ערים

 

אופי החברה

חברה שוויונית או חברה שיש בה מעמדות

 

 

 

 

Comments