היסטוריה‏ > ‏

עידן הנאורות

עידן הנאורות  

 

 

בשיעורים הקודמים עסקנו בהבנת המשמעות של המהפכה המדעית. בשיעור זה נכיר את מסריהם  של הפילוסופיים שפעלו באותה התקופה והתוו מחדש את דרכי החשיבה האנושית.

 

 

פעילות

 

פתחו קובץ וורד תחת שם "עידן הנאורות" ושמרו בתיקיית היסטוריה.

 

פעלו על פי ההוראות והשלבים המובאים מטה.

 

לאחר ביצוע של כל שלב במשימה שמרו את עבודתכם בתיקיית היסטוריה.

 

 

משימה 1

 

 

א.    צפו בסירטון הבא:

 

כתבו  במסמך וורד שפתחתם דבר אחד שלמדת מהסירטון. (על התקופה, האנשים, הדעות וכו').

 

  

 

      

 

ב.     היכנסו לפורום הכיתה, וכתבו: "באילו מצבים/אירועים השתמשתם בתבונה שלכם? בשכלכם? תארו את האירוע והסבירו כיצד בא לידי הביטוי השימוש בתבונתכם.

 

ג.      קרא תגובות נוספות של תלמידי הכיתה. בחרו תגובה אחת אתה אתם מזדהים במיוחד והסבירו מדוע?

 

 

 

משימה  2

 

 

א.    צפו במצגת המצורפת על הפילוסוף "עמנואל קאנט" . 

 

 

ב.     קראו את ההסבר מפרי עתו ל"מהי השכלה?"

 

 

"ההשכלה פירושה יציאתו של אדם ממצב של קטינות שהוא עצמו גרמה. משמע שהאדם אינו מסוגל להשתמש בשכלו בלא הדרכה של מישהו אחר. קטינותו זו נגרמה באשמתו, וסיבתה איננה חוסר שכל אלא החלטה ואומץ להשתמש בו בלא הדרכה של אחר. העז לדעת! אזור אומץ להשתמש בשכלך שלך! זוהי אפוא סיסמתה של ההשכלה."

 

 

כתבו במסמך וורד שפתחתם:

 

א.    מהו מצב של "קטינות" לדעת עמנואל קאנט? מה גורם לה?

 

ב.     האם אתם מזדהים עם עמדתו? נמקו.

 

ג.      היכנסו לפורום היסטוריה שערו, מדוע סוגיות בהם נגע הפילוסוף עמנואל קאנט, התעוררו דווקא בתקופה זו?

 

 

פעילות מס'3 :

 

א.    לפניכם פסל המכונה "האדם החושב". זהו אחד מפסליו המפורסמים של הפסל הצרפתי, אוגוסט רודן. הוא מתאר אדם יושב שקוע במחשבות עמוקות.

 

ב.     אתרו באינטרנט תמונה נוספת שלדעתכם מתאימה לרעיונות של תקופת הנאורות והעתיקו אותה למסמך וורד. נמקו את בחירתכם.

 

פעילות מס' 4

 

התקבצו לזוגות

 

בחרו אישיות (הוגה דעה) אחת, מתוך הרשימה המופיע מטה, ובנו מצגת אשר  תכלול:

 

·        תעודת זהות (פרטים אישיים)יש לצרף תמונות.

 

·        מהי השקפת עולמו של הוגה הדעות

 

·        לתת דוגמא מחייכם, המתאימה למסר של הוגה הדעות שבחרתם.

 

הוגי הדעות: ז'ן ז'ק רוסו; וולטר; ג'ון לוק; שרל דה מונטסקיה; דני דידרו

 

הכינו את עצמכם לדיווח במליאה.

 

 

 

שימו לב!  עבודתכם תוערך על פי המדדים הבאים:

 

פעילות מס' 1 -  20 נק'

 

פעילות מס'2  – 20 נק'

 

פעילות מס' 3 -  20 נק'

 

פעילות מס' 4 – 40 נק'

Comments