היסטוריה‏ > ‏

היחיד והחברה במהפכה התעשייתית

היחיד והחברה במהפכה התעשייתית.

 

א.    קראו את הפסקה הראשונה והשנייה, בעמוד 144.

       ב. קראו בעמודה הימנית של הטבלה את זכויות העבודה המקובלות כיום.

       ג. השלימו בעמודה השמאלית את תנאי העבודה של הפועלים, כפי שהם מופיעים בפסקה: 

זכויות העבודה המקובלות כיום

תנאי העבודה של הפועלים

הגבלת שעות עבודה יום עבודה יוגדר עד שמונה שעות עבודה ליום.

                                                                                                                  

חוק ביטוח בריאות המדינה תעניק לאזרח תנאים לשמירה על בריאותו ותקצה כספים לימי עבודה בהם העובד אינו במצב בריאותי לעבודה.

 

                                                                                                                  

עובד שפוטר מעבודתו יקבל פיצוי מהמעסיק

 

אזרח שאינו עובד יקבל דמי אבטלה שכר מהמדינה בהיותו חסר עבודה

___________________________

                                                                                                                  

 

לכל עובד יש זכות ליצור לעצמו ועד עובדים על מנת שיוכל לשמור על זכויותיו.

 

              

                                                                                                                  

 

. א. קראו את הפסקה השלישית בעמוד 144.

     מדוע העדיפו בעלי המפעלים להעסיק נשים וילדים ?

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

פעילות סיכום

1. סמנו נכון או לא נכון:

במסגרת תהליך העיור קמו ערים חדשות

נכון   /   לא נכון

חוק הגידור גרם להגברת תהליך העיור

נכון   /   לא נכון

מעמד האיכרים גדל עקב תהליך העיור

 נכון   /   לא נכון

מעמד הבורגנות הורכב ממספר קבוצות שביניהן לא היו פערים חברתיים וכלכליים

 נכון   /   לא נכון

הפועלים קבעו את  תנאי ההעסקה שלהם

נכון   /   לא נכון

האב במשפחה הבורגנית היה הסמכות העליונה

 נכון   /   לא נכון

הפסנתר שימש כסמל תרבותי של החברה הבורגנית

 נכון   /   לא נכון

מעסיקים לא רצו להעסיק נשים וילדים כי שכרם היה גבוה מהשכר הממוצע

 נכון   /   לא נכון

ילדים איבדו את תקופת ילדותם עקב העוני והמחויבות לעבוד על מנת לפרנס את משפחתם מגיל צעיר.

 נכון   /   לא נכון

 

2. העתיקו את שם הדמות למשפט המאפיין אותה (היעזרו במחסן הדמויות)

מחסן דמויות:

נער למשפחת פועלים

אישה בורגנית

בעל מפעל

איכר

משגיח במפעל

בעל אחוזה

 

הדמות:                       

בזכות "חוק הגידור" השגתי לעצמי שטחים רחבים, בהם אני מעסיק חקלאים ומשקיע כסף בייצור חקלאי.

 

הדמות:                       

אני מעסיקה משרתת ומבלה את זמני בבתי חברותיי - בשתיית תה ובמשחקי קלפים.

 

 

הדמות:                       

אני עובד כארבע עשרה שעות ביממה בעבור שכר נמוך. ניקוי הארובות פוגע בנשימתי, אך אין לי ברירה, גם אני כמו הוריי, מפרנס את המשפחה.

 

הדמות:                       

אני מעסיק כארבע מאות פועלים העובדים במשמרות בוקר וערב. הם עובדים במרץ ואני מרוויח כסף רב.

 

הדמות:                       

בעבר היו רבים כמותי, אך מאז "חוק הגידור" הם הולכים ונעלמים. רובם עוברים לערים. אני מתקשה לפרנס את משפחתי בכבוד, כיוון שאין לי סיכוי להתחרות עם הייצור המהיר  המתנהל באחוזות. 

 

הדמות:                       

בעל המפעל משלם לי יותר מלפועל רגיל וסומך עליי שאדע להפעיל את העובדים. אומנם מדי פעם אני מעניש, אם בקנס ואם באלימות, אך זהו תפקידי ואין חוק במדינה המונע זאת ממני.   
 
 
 
 
עבודה נעימה,
דגנית
 
ć
עדנה סלע,
15 בפבר׳ 2011, 10:45
Comments