פסקת טיעון בנושא עישון

הנושא: הקמת פינות עישון כן או לא

 

המטרה: להעלות את רמת הטיעונים, לעצב עמדה מבוססת בסוגיה

 

הפעילות:

 

בבי"ס "דקל" בתל אביב מועצת התלמידים פנתה להנהלת ביה"ס בבקשה לאפשר להקים פינות עישון.

1.      הכנסו לפורום לשון כתום והביעו את עמדתכם האישית בסוגיה ( יש לכלול בעמדה פתיח, טיעון, הבעת עמדה מפורשת, חזרה על המידע, נימוק ודוגמא)

 

2.      קראו את עמדות חברכם.

 

 

3.      מצאו טענה המנוגדת לעמדתכם והגיבו עליה בפורום.

 

4.      פתחו דף וורד חדש ושמרו בשם "הקמת פינות עישון כן או לא"

 

5.      כתבו על דף הוורד פסקת טיעון  המכילה את עמדתכם ועמדה המנוגדת לשלכם (שמצאתם בפורום).

 


שימו לב:

אני אעריך את עבודתכם לפי הקריטריונים הבאים: השתתפות, מבנה הטיעון, תגובה מבוססת לטיעון , שפה תיקנית, הבעה בכתב.

 

עבודה נעימה

Comments