גאוגרפיה‏ > ‏

גידול אוכלוסיית העולם

                              גידול אוכלוסיית העולם .

 

מטרת השיעור : מדוע במדינות המתפתחות האוכלוסייה גדלה בקצב מהיר , ואילו במדינות המפותחות היא גדלה בקצב איטי ? מקורות הגידול של אוכלוסיית העולם . הבנת המושגים מדינות מתפתחות , מדינות מפותחות , רמת ההשכלה והשפעתה על גידול האוכלוסייה , מעמד הנשים בחברה , אורח חיים ורמת חיים .

ידע קודם : אזורים צפופי אוכלוסין , האזור הצפון מזרחי של ארה"ב , האזור המזרחי של סין .

 

משימה 1 :

א . פתח קובץ word  בתיקיית גיאוגרפיה בשם : גידול אוכלוסיית העולם

1 . הגדר את המושגים :

א . מדינות מפותחות .

ב . מדינות מתפתחות .

2 . מצא באינטרנט כתבה או מאמר העוסק : בקצב גידול האוכלוסייה

     במדינות המפותחות ובמדינות המתפתחות וענה על השאלות הבאות :

א . מהם מקורות הגידול של אוכלוסיית העולם ?

ב . הסבר ותן דוגמה .

ג . האם קצב גידול האוכלוסייה במדינות המפותחות ובמדינות המתפתחות זהה ?

ד . מצא באינטרנט 2-4 תמונות או גרפים או מפות המתארות את קצב

גידול האוכלוסייה במדינות המפותחות ובמדינות המתפתחות ( 2 תמונות

למדינות המתפתחות ו-2 למדינות המפותחות ) .

 

 

משימה 2 :

 

1 . שיעורי הילודה והקשר בינם לבין רמת הפיתוח .

א . אילו גורמים משפיעים על שיעורי הילודה בכל מדינה ?

     (  התייחס בתשובתך לתרבות , מסורת , מנהגים , רמת השכלה וכו' )

ב . כיצד משפיעה רמת ההשכלה על גידול האוכלוסייה ?

ג . מצא באינטרנט 2-3 תמונות של כיתות לימוד במדינות המתפתחות .

ד . מצא באינטרנט 2-3 תמונות של כיתות לימוד במדינות המפותחות .

ה . כתוב הסבר קצר לכל תמונה .

 

משימה 3 :

 

1 . מעמד הנשים בחברה במדינות המפותחות ובמדינות המתפתחות .

א . מהו מעמד הנשים במדינות המפותחות לעומת המדינות המתפתחות ?

ב . הסבר את המושג : תוחלת חיים .

ג . במדינות המפותחות תוחלת החיים גבוהה מזו שבמדינות הפחות

    מפותחות . מדוע ?

ד . הבא דוגמאות לתוחלת החיים של נשים וגברים במדינות נבחרות

     בעולם והסבר האם קיים הבדל בין תוחלת החיים של הנשים ושל

     הגברים ?

 

 

 

 

משימה 4 :

 

1 . הביעו את דעתכם על החוק שנחקק בסין : משפחה אחת – ילד אחד .

 

2 . רשמו את דעתכם בפורום הכיתתי .

 

3 . בחר מדינה מתפתחת וענה על השאלות הבאות :

 

א . אם היית נציג באחת המדינות המתפתחות מה היית מציע לעשות כדי

     למנוע התפוצצות אוכלוסין במדינה .

 

ב . וצרף מפה מתאימה והעתק אותה לקובץ .

 

4. האם העולם עומד לפני התפוצצות אוכלוסין ? הסבר .

 

    

 

 

 

                                                                        עבודה נעימה !

                                                                            קלודין

 

 

 

Comments