גאוגרפיה‏ > ‏

ישובים כפריים וישובים עירוניים

                  יישובים כפריים ויישובים עירוניים .

 

א . לפניכם משימה בנושא : יישובים כפריים ועירוניים .

     פתחו קובץ word  בתיקיית גיאוגרפיה בשם :

     יישובים כפריים ועירוניים .

לאחר שלמדנו על מאפייני הכפר , אורח החיים הכפרי והעירוני וההבדלים בין יישובים כפריים ליישובים עירוניים .

ב . בפרק זה חקרי מקרה , מדגימים כפרים השוכנים במדינות מתפתחות ומדינות מפותחות .

ג . בחר בחקר מקרה אחד וענה על השאלות הבאות :

 

חקר מקרה 1 : הכפר קילילי בקניה

היעזר באתר הבא לחקר מקרה 1 :

קניה

 

חקר מקרה 2 : הכפר במחוז נורפוק שבבריטניה

היעזר באתר הבא לחקר מקרה 2 :

נורפוק שבבריטניה

 

משימה א' :

1 . עיינו בחקר המקרה שבחרתם וציינו את הנושאים המרכזיים שבהם הוא עוסק , היעזרו בכותרות , במפות , בתמונות .

2 . תאר את אורח החיים בחקר המקרה שבחרת

3 . האם התרחשו שינויים בכפר המתואר בחקר המקרה אותו

     בחרתם ? אם כן , מהם השינויים שהתרחשו ? הסבר ופרט .

4 . אם לא התרחשו שינויים בכפר , הסבר מדוע .

5 . בחרו שניים מהאמצעים הגרפיים המופיעים בחקר מקרה זה

     גרף או טבלה או תמונה .

א . העתיקו את מה שבחרתם לקובץ .

ב . תארו את המידע המופיע בהם .

ג . הסבירו אילו תופעות או תהליכים הם מדגימים ?

6 . מצאו מפה מתאימה המתארת את מיקום חקר המקרה

     והעתיקו אותה לקובץ .

 

משימה ב' : עבודה בזוגות .

 

7 . הכינו מצגת לחקר המקרה שבחרתם .

א . מצגת שתכלול 4-5 שקפים .

ב . תוכן המצגת סיכום חקר המקרה שבחרתם

ג . הוסיפו למצגת , מפה , תמונות והסברים .

 

 

                                                                  עבודה נעימה !

                                                                      קלודין

 

Comments