גאוגרפיה‏ > ‏

אזורי הקטבים

 -- אזורים דלילי אוכלוסייה – אזורי הקטבים

2. אזורי הקטבים

נושא השיעור : האדם באזורי הקטבים - אלסקה

לערוך הכרות עם אזור דליל באוכלוסייה. להכיר את תפרוסתו , הקשיים שהוא מציב בפני האדם , מי חי שם בעבר וכיצד התמודד עם הקשיים , מהם השינויים המתרחשים באזור כיום ומדוע. מה יקרה באזור זה בעתיד.

מטרת השיעור :

להכיר איזור דליל אוכלוסייה נוסף ששונה וגם דומה לאזור דליל באוכלוסייה שלמדנו בשיעורים האחרונים – אזור המדבר החם.

נרצה להכיר את ייחודו מאפייניו, קשייו, אוכלוסייתו בעבר וכיום . נשווה בינו ובין אזורי המדבר החם

וננסה לבדוק איזה מהם קשה יותר להתיישבות , ומדוע .

 
פתח קובץ וורד  במחשבך תחת תיקיית גאוגרפיה בשם" אזורי הקטבים".

חפש מפה המתארת את תפרוסת אזורי הקטבים בעולם והעתק אותה לקובץ שלך .

1.מצא במפה את אלסקה וצבע אותה בצבע תכלת בהיר.

2. עיין במפה זו או במפת אלסקה והוסף במפה שמות של 4-5 יישובים.

3. הקף בעיגול את שם עיר הבירה של אלסקה.

4. היכן מרוכזים רוב היישובים באלסקה והיכן אין כמעט יישובים .

5. מהם לדעתך הגורמים לתפרוסת זו ? ציין לפחות 2-3 גורמים עולמיים ו 2-3 גורמים מקומיים.

6.חפש מפת כלכלה או מחצבים והסבר את הסיבות להתפתחות היישובים דווקא באזורים אילו.

מצא 4-5 תמונות שמתארות את תנאי הטבע באזורי הקטבים והורד אותם למחשב.

1.      מה אתה יכול ללמוד מהתמונות על הקשיים איתם צריך האדם להתמודד באזור זה . ציין לפחות 3-4 קשיים

2.      באיזו תקופה של השנה צולמה התמונה לדעתך ? נמק

מצא 4-5 תמונות המתארות את חיי האסקימואים באזור זה והורד אותם למחשב.

1.      היכן מתגוררים האסקימואים

2.      מדוע הם מקיימים חיי נוודות

3.      ממה הם מתפרנסים ?

מצא  3-4 תמונות של יישובים באזורי הקטבים והורד אותם למחשב.

1.      באיזה סוגים של יישובים מדובר ?

2.      תאר את גודל היישוב, תפרוסת המבנים , חומרי הבנייה, גובה המבנים ועוד.

3.      ממה לדעתך מתפרנסים תושבי יישובים אילו ?

משימות לבית

·         הבא שם של ספר או סופר המתאר את החיים באזור זה או תמונה של הסופר

·         הבא שם של חוקר מפורסם של אזורי הקטבים  או תמונה שלו

·         הבא שם של בעל חיים החי באזור זה או תמונה

·         הבא שם של צומח הצומח באזור זה או תמונה.

כתוב סיכום : איזה אזור דליל באוכלוסייה יתפתח מהר יותר -- אזור של מדבר חם או אזור של קטבים ? נמק תשובתך

עבודה נעימה,
מנחם
Comments