גאוגרפיה‏ > ‏

הקמת יישוב עירוני במדבר החם

פרק : אזורים דלילי אוכלוסייה / אזורי המדבר החם

נושא השיעור : הקמת יישוב עירוני באזור המדבר החם

מבוא : למדנו בשיעורים האחרונים על הקשיים באיכלוס אזורי המדבר החם. ראינו מי חי שם בעבר וכיצד. קראנו שכיום מתרחשים שינויים גדולים באיכלוס המדבר החם, והבנו את הסיבות שמאפשרות שינויים אילו.

מטרת השיעור: לראות האם הבנו את הסיבות שמביאים לשינויים של האדם ביחס למדבר. שינויים שגורמים להתפתחות יישובי קבע , גידול באוכלוסייה, וגידול בצפיפות האוכלוסייה באזורים אילו.

פתח קובץ וורד במחשבך תחת תיקיית גאוגרפיה בשם: "הקמת יישוב עירוני במדבר" וענה על המטלות הבאות בקובץ.
בחר באחד מהאזורים המדבריים הבאים ונסה להקים בו יישוב עירוני אחד :

·         מדבר גובי

·         מדבר קלהרי

·         מדבר אריזונה

·         הר הנגב

1.      ציין מהם הקשיים איתם אתה צרי להתמודד באזור שבחרת , הן הפיסיים והן האנושיים (אפשר להיעזר במפות שונות )

2.      ליד כל קושי שהעלית ,ציין מהם הפתרונות האפשריים כדי להתמודד עם הקושי.

 

3.      מצא מפה של האזור שבחרת והורד אותו למחשב שלך. סמן במפה זו את מיקום היישוב.

 

4.      ציין מהם הגורמים להקמת היישוב דווקא במקום זה.

 

5.      על מה יתבסס היישוב

 

6.      רשום מהם היתרונות ומהם החסרונות בהקמת יישוב באזור זה.

 

7.      עם מה יהיה הכי קשה להתמודד , מדוע ?

 

8.      מהם המסקנות שלך מעבודה זו ?

 

ש.ב : הקם יישוב כפרי אחד באותו אזור שבחרת. ופעל בהתאם לשלבים שפעלת בבחירת הקמת היישוב העירוני.

 

עבודה נעימה

מנחם

Comments