גאוגרפיה

מערכת השמש                                       רעידת אדמה
 
אזור דליל אוכלוסין                                הרי געש
 
מופעי הירח                                           ישובים כפריים ועירוניים