תנך‏ > ‏ספר שמות‏ > ‏

פרק כ

 

פרק כ' עשרת הדברות

שמות פרק כ'

 

 

מטרת הפעילות היא להשוות  בין עשרת הדברות המקראיות לעשרת הדברות שמעלה יהודה עמיחי,  ולדון ביניכם  אם אתם מסכימים עם השינויים שערך יהודה עמיחי?האם הייתם משנים את המסר שלו? – נמקו את דעתכם.

משימה ראשונה

פתחו את התנ"ך השלם באתר מקרא גשר

א.מצאו את ספר שמות (בחר ספר) ואת  פרק כ(בחר פרק) וקראו את עשרת הדברות.

ב.פתחו קובץ word  ושמרו אותו בשם "עשרת הדברות".

ג.קראו את שירו של יהודה עמיחי עשרת הדיברות

פורום

מה  מיוחד בדברות של יהודה עמיחי? מה המסר שמעביר האב לבנו?

ד. מהי החשיבות של מסר זה ומה יחסכם אליו?

ה. היכנסו לפורום כיתתכם וכתבו כיצד לדעתכם מתחבר המסר הזה לשיעור הקודם שבו עסקנו על "המסרים מהבית"?

 

עבודה נעימה

נורית דביר

 

Comments