תנך‏ > ‏

ספר שמות

פרק א'                                                            
פרק א' - תהליך השעבוד                                     פרק א - מילה מנחה בטקסט המקראי                                    
 
 פרק א' - מילה מנחה בטקסט המקראי - המשך              פרק ב'                                                                                                          4
  
פרק ג' - מדרש על הסנה                                                                   פרק יב - עבודה בבלוג
 פרק ג-ד הוויכוח בין משה לה'                                                      פרק יד
 
 חזרה למבחן שמות א-ג                                                                    פרק יד - עבודה יצירתית
 
 עשר המכות                                                                                             שירת הים - רותי
 
פרק ז - עשר המכות                                                                            שירת הים 1 - רותי
 
פרק טו שירת הים משימה 1                                                          פרק טז
 
פרק טו שירת הים משימה 2                                  עשרת הדברות היעד הבא
 
פרק טו שירת הים משימה 3                                                            בית מדרש עשרת הדברות
 
 פרק טו שירת הים משימה                             
 
 
 
 
 
 
                                                                             
תת-דפים (26): הצג הכל
Comments