כרזות חקר


מגמת עיצוב גרפי משתמשת בכרזות / בלוג אינטראקטיבי , המשלבות מלל , סרטונים, צלילים וקולות, קישורים לאתרים ,ואנימציות- למטרת הצגת רעיון, סיכום תרגיל,  ועוד.
(בלוג / פוסטר אינטראקטיבי)

ד
ויד- מיכאלאנגלו


חקרשת או webquest באנגלית, הינה מסגרת מובנית ללמידת חקר רב תחומית, כאשר רוב מקורות המידע נשאבים מרשת האינטרנט. הגישה פותחה על ידי ברני דודג' מאוניברסיטת South Dakota בארצות הברית. 
מסע חקר

החקרשת מאפשר למידת חקר (ארוכת טווח או מצומצמת) המכוונת למשימת ביצוע. המשימה והחקר מתבססים על מקורות מידע נבחרים ומוגדרים מראש הנמצאים (רובם) ע"ג האינטרנט. 

פעילות החקר מתמקדת במטלה מאתגרת ואותנטית הדורשת איסוף נתונים ממוקד, עיבוד מידע והפקת תוצר. 

מבנה החקרשת
מערך החקרשת בנוי מששה שלבים קבועים. 

1. מבוא - "מעטפת" הפרוייקט: הקדמה המעלָה נקודות מוצא 
דרך סיפור, כתבה, ציטוט, שיר … 

2. מטלה - משימת החקר המובילה לעיבוד מידע ולהפקת תוצר : כגון תחקיר עיתונאי, עצומה לראש העיר, כרזה, פרסומת, תוכנית לטיול, בניית משחק, וכו' 

3.מהלך העבודה - הנחיות לקבוצה, דיון מקדיםסיעור מוחיןחלוקת תפקידים, לוח זמנים… 

4. מקורות מידע - ריכוז מקורות המידע המקוונים והאחרים שנבחרו ומוינו ע"י המורה 

5. הערכה - תבחינים להערכת תהליך העבודה והתוצר הסופי. 

6. סיכום - הצגת התוצרים, רפלקציה, משוב, ביקורת/ הערכת אתרים

תזונה נכונה- עבודת חקרשת


עבודת חקרשת + פיתוח עמדה ותוצרים:

_סגנונות מוזיקליים

-צבע בטבע - חקרשת

תכונות דויד המלך- ביצירות אמנותגיבוש קונספט רעיוני ועיצובי בתהליך העבודה של המעצב- חקרClick here to comment on this Voki.
Get a Voki now!

אזרח מקוון- רשיון גלישה ברשת
Comments