חומרי לימוד ומצגות


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
קובץ עזר ללמידת מנייה בעזרת משתנים  55k v. 3 Feb 5, 2012, 1:19 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ċ

Download
קובץ עזר ללמידת משתנים בסקרץ  בתסריטים שלפניך נפלו "טעויות" עליכם לשים לב ולהוסיף לבנים כדי שהתסריטים יעבדו  50k v. 3 Mar 12, 2012, 10:58 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
קובץ עזר ללמידת משתנים  86k v. 2 Feb 5, 2012, 1:03 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
אוסף מושגים שנלמדו עד לתאריך 16092011  396k v. 2 Jan 9, 2012, 2:12 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Ċ
View Download
  465k v. 2 Jan 9, 2012, 2:12 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Ċ
View Download
  424k v. 2 Jan 9, 2012, 2:12 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ą

View Download
שימוש בצייר - תיאור והסבר  90k v. 2 Jan 9, 2012, 2:12 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ċ

View Download
מפת כיוונים של במת סקרצ  106k v. 2 Jan 9, 2012, 2:12 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ċ

View Download
מפת מימדי במת סקרצ  46k v. 2 Jan 9, 2012, 2:12 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  51k v. 2 Jan 11, 2012, 11:29 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
View Download
נושא 5 - שדר מסר   669k v. 4 Jan 9, 2012, 2:14 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ć
View Download
נושא 2 - לולאות ותרגול   653k v. 3 Jan 9, 2012, 2:14 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ć
View Download
נושא 4 - תנאים  1286k v. 3 Jan 9, 2012, 2:14 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ć
View Download
נושא 4 - תנאים שימוש בתנאים, כולל מטלת כיתה ודוגמא ממבחן   210k v. 3 Jan 9, 2012, 2:15 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ć
View Download
נושא 1 - הכרת סביבת סקרצ   2917k v. 4 Jan 9, 2012, 2:15 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
שימוש בתנאים - פתרון משימת הרחבה  55k v. 2 Jan 9, 2012, 2:11 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ċ

Download
שימוש בלולאות מכוננות ותנאים מורכבים - דוגמא  363k v. 2 Jan 9, 2012, 2:11 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ċ

Download
דוגמאות לשילובים שונים של תנאים מפעילים וחיישנים  55k v. 2 Jan 9, 2012, 2:11 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Comments