מטלות


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  54k v. 1 Mar 26, 2012, 11:59 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
מטלת כיתה  227k v. 2 Jun 7, 2012, 9:56 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  183k v. 1 Mar 26, 2012, 11:58 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ą

View Download
  46k v. 1 Apr 16, 2012, 6:32 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  309k v. 1 Mar 26, 2012, 11:57 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ċ

Download
  67k v. 1 Mar 26, 2012, 11:58 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

View Download
תמונה של מחשבון  12k v. 3 Mar 12, 2012, 11:10 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ċ

Download
קובץ עזר לדף עבודה 6 - שדר מסר  591k v. 2 Jan 15, 2012, 10:02 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ċ

Download
קובץ עזר לתוכנית המחשבון  446k v. 3 Mar 12, 2012, 11:22 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  1596k v. 2 Jan 11, 2012, 11:28 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  330k v. 2 Jan 11, 2012, 11:28 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  35k v. 2 Jan 11, 2012, 11:29 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  68k v. 2 Jan 11, 2012, 12:45 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  224k v. 2 Jan 15, 2012, 10:02 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  198k v. 2 Feb 5, 2012, 1:08 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  87k v. 2 Feb 5, 2012, 1:08 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  36k v. 2 Mar 12, 2012, 11:08 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ċ

Download
דוגמא לרקורסיה - תסריט שקורה לעצמו עם כלל נסיגה   64k v. 3 Feb 23, 2012, 1:20 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ċ

Download
קובץ עזר למשימה 6 - משתנים (פעילות חנוכה)  106k v. 5 Feb 23, 2012, 1:20 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  211k v. 2 Jan 9, 2012, 2:58 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Ċ
View Download
  250k v. 2 Jan 9, 2012, 2:58 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Ċ
View Download
  63k v. 2 Jan 9, 2012, 2:58 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  295k v. 2 Jan 9, 2012, 2:58 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  241k v. 2 Jan 9, 2012, 2:58 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/agnonnt/cp/homepage/kishorimaim3.htm http://matar.go.cet.ac.il/science/transportation/test/test1.asp  12k v. 4 Mar 12, 2012, 11:29 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  37k v. 5 Jan 11, 2012, 12:40 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  354k v. 2 Feb 23, 2012, 1:31 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Ċ
View Download
  303k v. 2 Feb 23, 2012, 1:33 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Ċ
View Download
  237k v. 2 Feb 23, 2012, 1:31 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Ċ
View Download
  251k v. 2 Feb 23, 2012, 1:31 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Ċ
View Download
  252k v. 2 Feb 23, 2012, 1:31 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
הגשה בשבוע המתחיל ב 15/1  450k v. 5 Jan 9, 2012, 3:35 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
הגשה בשבוע המתחיל ב 15/1  66k v. 5 Jan 9, 2012, 3:36 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  48k v. 3 Jan 9, 2012, 3:32 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  49k v. 2 Jan 9, 2012, 3:32 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  46k v. 2 Jan 11, 2012, 11:57 AM rotem.malki@yalon.ort.org.il
ĉ
View Download
  30k v. 2 Jan 11, 2012, 12:02 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Ċ
View Download
  383k v. 2 Mar 11, 2012, 12:08 PM rotem.malki@yalon.ort.org.il
Comments