חופשת פורים מהנה ושמחה לכל תלמידי "יחד"

  

לוח הודעות יחד

מידעון חודש פברואר 2015 - תשע"ה
כותבים עלינו בעיתון-


מחדשים ומשפרים את הסביבה הלימודית ב"יחד" 
בהובלתה של מיכל המורה לאומנות

מידעון חודש ינואר 2015 - תשע"הטקס ראש חודש שבט תשע"ה

טקס חודש שבט תשע"ה
מצולמים ב"יחד":

שבוע גלישה בטוחה תשע"ה - פעילות של מנהיגות צעירה


פעילות ט"ו בשבט
"המירוץ לעציץ"

פעילות לטו בשבט


טקס נאמני ספריה

המקהלה של "יחד"
טקס סיום שבוע השבת