התוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה 21 - מחוז הצפון

 
  

השתתפו בהובלת התוכנית:
רכזות תקשוב: דינה בלסקי, דפנה רגוניס, זמירה ריץ', לימור דנגור, רוחלה מטלון, שולה אלגלי.
מדריכות אשכול: ענת עזר, פרח דימרמן, טלי גופר.
מדריך תקשוב "מולדת, חברה,אזרחות" וגיאוגרפיה: מאיר דוידסקו.
מחלקת מחשוב מוסדות חינוך מועצה אזורית עמק יזרעאל: איתן אנגל