Home‏ > ‏

תפילת הדרך לגלישה בטוחה באינטרנט

יהי רצון מלפניך שתחברנו בשלום ותגלשנו בשלום ותגיענו לאתר חפצנו בשלום.
ותנתקנו בשלום ובזול, ותצילנו מכף כל וירוס ונפילה בדרך,
ומכל מיני אתרים זבל, פריצות ועבודה זרה המתרגשים לבוא בעולם הוירטואלי.
ותשלח ברכה בכל מעשה עכברנו, ותתננו לחן ולרחמים בעיני כל מסך,
ותשמע את קול ארנקנו, כי שומע תפילה ותחנונים אתה, ומגיננו מביטול זמן

כישורי חיים

נשלח 10 בינו׳ 2011, 5:25 על ידי רפא גנות   [ עודכן 10 בינו׳ 2011, 5:29 ]

תכנית התפתחותית לבית-הספר היסודי

תוכנית הלימודים השנה כוללת את תוכנית כישורי חיים שתועבר השנה לכל תלמידי ביה"ס, במהלך שנת הלימודים. 

 


 

 

כישורי חיים

תכנית התפתחותית לבית-הספר היסודי

 

  במה מדובר?

כישורי חיים היא תכנית התפתחותית מכיתה א' עד י"ב, הפועלת לפיתוח כשירות רגשית-חברתית של תלמידים, ולחיזוק יכולתם להתמודד עם מצבי חיים שונים. התכנית כוללת נושאים הקשורים בהתפתחות ובמניעה.

מדובר במערכים מובנים לשיחות עם תלמידים על חייהם, על התנסותם במשימות הגיל, על גיבוש זהותם, על מיניותם, על המפגש שלהם עם התנהגויות סיכון ועל מצבי חיים שונים שבהם הם מתנסים.

הפעלת תכנית כישורי חיים בבית הספר מהווה יישום של סטנדרט 3 מתוך הסטנדרטים לאקלים ולתרבות בית-ספר - "למידה רגשית חברתית"- כישורי חיים וחינוך חברתי.

 

 

כישורי חיים- לשם מה?

תכנית כישורי חיים היא תוצר של ההכרה כי בית-הספר אחראי לא רק לקידום האינטלקט והידע העיוני והמקצועי של התלמידים, אלא גם לפיתוחם הרגשי, החברתי והערכי. ההנחה המרכזית בבסיס התכנית היא, שלמידה רגשית, חברתית וערכית מהווה תנאי בסיסי לקיומה של הלמידה בבית הספר וגם משלימה אותה. מדובר בכישורים נרכשים,  שאותם ניתן ללמד ובהם  ניתן להתאמן, כישורים התורמים לשיפור הרווחה הנפשית של התלמידים.

בית הספר הוא עולם ומלואו בזעיר אנפין: מתקיימות בו מערכות יחסים שונות, תלמידים נחשפים  למצבים בין-אישיים מגוונים, ביניהם גם מצבי סיכון, ונדרשות בו התמודדויות הן ברמה האישית והן ברמה החברתית. על מנת לא ליצור מצב של ניתוק מלאכותי, שבו יהפוך בית- הספר רק למקום לרכישת ידע והשכלה ואילו על החיים ילמדו החוויות שמחוץ לכתליו , יש לזמן למידה על  מצבי החיים השונים וההתפתחות בתוך בית-הספר.

 רציונל תיאורטי לתכנית

תכנית כישורי חיים היא יישום של התפיסה הפוזיטיבית של בריאות נפשית (positive mental health). תפיסה זו מהווה חידוש לעומת התפיסה המסורתית, שהגדירה בריאות נפשית על-דרך השלילה כ"היעדר חולי או מחלה". הגישה של קידום מיטביוּת מבוססת על התפיסה ההומניסטית, שיצאה נגד יצירת תובנות על נפש האדם מתוך פרדיגמות של חולי, וביקשה להתמקד במימוש ובהרחבה של אנושיות האדם, ובפיתוח המשאבים האנושיים הגלומים בו לכיוון של הכוונה עצמית ויצירה.

בשנות ה- 70 נוסח על-ידי ה- Joint Commission on Mental Health of Children  תיאור היכולות של האדם הבריא בנפשו. על-פי תיאור זה מסוגל האדם הבריא בנפשו:

 "לראות את המציאות שנוגעת אליו ולעולמו ובדרך כלל להתמודד  עמה;  לקבל את דחפיו המיניים והתוקפניים ולשלוט בהם;  ללמוד, ליישם את אשר למד ולבטוח בקומפטנטיות שלו;  הוא בעל ערכים המוצבים בבסיס חייו;   הוא בעל תחושה של השתייכות קבוצתית וביטחון בזהותו ;  האדם הבריא בנפשו ממשיך להתפתח במהלך חייו, ומגלה גמישות  במפגש עם מטלות ועם מצבים חדשים."

בשנות ה - 90 עסקה המערכת החינוכית בארץ בשאלת דמותו של הבוגר הרצוי ובדמותה של המערכת החינוכית העתידית, שצריכה ליצור את התנאים המתאימים לחינוכו של הבוגר הרצוי.
 (אבירם, 1994,  אלוני, 1994, גורדון 1994, סלומון, 1994 עשור 1994)

מתוך ניירות עמדה אלו ניתן לגזור תאור של אדם  במיטבו:
אדם במיטבו הוא אדם אוטונומי, בעל השקפת עולם ערכית, מוסרית המכוונת את האדם למציאת משמעות, בעל תחושת השתייכות, בעל יכולת ליצור קשרים בין-אישיים ולפעול למען הזולת, בעל מודעות עצמית לכוחות, לחולשות, לסיכויים ולסיכונים, לגבולות הפנימיים ולגבולות החיצוניים; אדם במיטבו הוא בעל הנעה פנימית; בעל יכולת לממש את  נטיותיו ואת יכולתו ; בעל יכולת לגמישות בהתמודדות עם שינויים ועם מצבים משתנים; בעל כישורים לניהול עצמי הכוללים אקטיביות, יכולת להבעה, יכולת לניהול ולוויסות רגשות, שליטה עצמית, מנהיגות; בעל יכולת בחירה בחיים המכוונים על-ידי מחשבה מעמיקה ומשוחררת; בעל כישורים לרכישת ידע, לארגונו, ליצירת ידע, בעל חשיבה ביקורתית; בעל יכולת לכוון את  חייו על-פי המטרות שהציב לעצמו.

תיאורים אלו הם מתווה לתכנית כישורי חיים.

גישה נוספת שהנחתה את כתיבת התכנית היא הגישה ההתפתחותית, המתייחסת להתפתחותם של כשרים אנושיים כלליים, כגון היכולת לחשוב, לחוש שלל רגשות ולקשור קשרים בין-אישיים מתמשכים. גישה זו מציעה נקודת מבט על אופן התרחשותה של ההתפתחות, על מאפייניה, על האופן שבו מתארגנות התנהגויות ומשתנות על רצף ההתפתחות, על הגורמים המעצבים את מהלך ההתפתחות.

 כישורי חיים – מה כוללת התכנית?

התכנית כוללת:

          למידה של כישורים תוך-אישיים, כישורים בין-אישיים וכישורים חברתיים כגון: מודעות עצמית, ניהול והכוונה עצמית, שליטה עצמית, כישורי חברות, תקשורת בין-אישית, אמפתיה, אסרטיביות פתרון בעיות וקבלת החלטות, הצבת מטרות, התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר.

          בירור ערכי, מתן ידע, ופיתוח כישורים בנושאים:  חוסן, זכויות ילדים,  מיניות,  מגדר,   משפחה, קריירה , למידה, מניעת התנהגויות סיכון,  מניעת שימוש לרעה בחומרים   פסיכואקטיביים, מניעת אלימות מילולית, פיזית ומינית,  צריכה מושכלת של אמצעי התקשורת, של עיתונות ושל אינטרנט, חינוך להתמודדות במצבי משבר וחירום.

הנושאים והכישורים מוצגים בארבעה מוקדים המתייחסים למשימות ההתפתחותיות האופייניות לכל גיל, למצבים שכיחים במרוצת ההתפתחות, לפיתוח כישורים תואמי גיל, ולהתמודדות עם התנהגויות סיכון:

א. זהות עצמית (הכרת העצמי: גופי, רגשותיי, מחשבותיי התנהגותי ) משמעות, זהות
     מגדרית, זהות מינית, זהות תרבותית);

ב.  וויסות רגשי והכוונה עצמית;

ג.  כשירות בין אישית  במעגלים שונים משפחה, קבוצת הגיל, חברות, אינטימיות,
     זוגיות,אהבה;

ג.  תפקודי למידה, משחק, עבודה ופנאי;

ד.  התמודדות במצבי סיכון, לחץ ומשבר.

בכל שכבת גיל זוהו מצבי חיים אופייניים  ומשימות התפתחות, שהם הקונטקסט לבחירת התכנים.

 

תפילת הדרך לגלישה בטוחה באינטרנט

נשלח 21 בדצמ׳ 2010, 11:49 על ידי רפא גנות   [ עודכן 21 בדצמ׳ 2010, 11:52 ]

"יהי רצון מלפניך שתחברנו בשלום ותגלשנו בשלום ותגיענו לאתר חפצנו בשלום.
ותנתקנו בשלום ובזול, ותצילנו מכף כל וירוס ונפילה בדרך,
ומכל מיני אתרים זבל, פריצות ועבודה זרה המתרגשים לבוא בעולם הוירטואלי.
ותשלח ברכה בכל מעשה עכברנו, ותתננו לחן ולרחמים בעיני כל מסך,
ותשמע את קול ארנקנו, כי שומע תפילה ותחנונים אתה, ומגיננו מביטול זמן."

כללים בגלישה בטוחה

נשלח 20 בדצמ׳ 2010, 5:47 על ידי רפא גנות

 
אינטרנט זה כיף! זה המקום לשחק, לדבר עם חברים, לראות קטעי וידיאו ולעשות עוד אין סוף דברים. אבל כמו כל מקום, גם באינטרנט יש סכנות וכדי להישמר חשוב לשמור על כמה כללי בטיחות בסיסיים
 

1. לעולם אל תתנו פרטים אישיים!

בדיוק כפי שלא הייתם נותנים לאדם זר ברחוב את הפרטים האישיים שלכם, כך  גם באינטרנט.  לעולם אל תמסרו פרטים אישיים כמו שם מלא, כתובת, מספר טלפון או את כתובת המייל , המסנג'ר או ה ICQ שלכם. באינטרנט כל אחד יכול לאמץ לו זהות משלו – ואתם לא באמת יודעים עם מי אתם מדברים ואיזה שימוש הוא יעשה במידע הזה.

2. לעולם אל תיפגשו עם אנשים שהכרתם ברשת!

לעולם אל תקבעו פגישה עם מישהו שהכרתם כשגלשתם באינטרנט! אתם לא יודעים מי מסתתר מאחורי המקלדת בצד השני. אם מישהו שהכרתם דרך הרשת מנסה ליזום פגישה – סרבו והודיעו על כך מייד להורים שלכם!

3. אל תמסרו את הסיסמאות שלכם לאף אחד, גם לא לחברים!

אפילו בלי כוונה חבר יכול להזדהות בשמכם ולתת את הפרטים האישיים שלכם.

4. משהו מפריע לכם? ספרו !

במקרה ומישהו כותב משהו שגורם לכם להרגיש שלא בנוח, מדבר בגסות,שולח לכם תמונות פרובוקטיביות או סתם גורם לכם להרגיש לא נוח,  נתקו איתו את הקשר והודיעו מייד להורים שלכם או למבוגר שאתם סומכים עליו.  חיסמו את המשתמש (היכנסו לעמוד שלו, ולחצו על "חסום משתמש")

5. שימו לב מה אתם מעלים לרשת!

כל דבר שאתם כותבים או מעלים לאתר  חשוף לעיני כולם.  תגובות שתכתבו, תמונות וסרטונים שתעלו, או כל דבר חשופים לכל הגולשים. אז לפני שאתם כותבים או עושים משהו – חשבו היטב אם הייתם רוצים שכולם יראו וידעו! 

6. אל תשתמשו בשפה גסה!

1-3 of 3