Training Sites: gg.gg/yabibannawit  
                 
        ยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่การอบรมขยายผล DLITโรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ จังหวัดปัตตานี
 

รายการอบรม DLIT  
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558

           Activity 1

 Activity 2
ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องผ่าน 4 หลักสูตรนี้นะครับ ถึงจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม DLIT

DLIT

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ‎‎‎(DLIT)‎‎‎

Google for Education

เจาะลึก Google Apps


วิดีโอ YouTube