יום זכויות הילד

 יום זכויות הילד - יאנוש קורצ'אק


חלק ראשון:

א. צפו בסרטון הבא על יאנוש קורצאק .

בעקבות הצפיה ענו על השאלות הבאות:

1. מי היה יאנוש קורצאק?

2. מה היתה תפיסת עולמו בנוגע לחינוך ילדים?

3. כיצד התנהג לתלמידיו?

חלק שני: חלוקה לקבוצות ודיון בפורום

ב. יאנוש קורצ'אק, האיש שתורתו החינוכית דגלה ביחס של כבוד אל הילד טען כי " הילדים מהווים  אחוז גדול של האנושות, של האוכלוסייה, של האומה, של התושבים, של אזרחים, ......." ובשל כך יש להתייחס אליהם כשווים. עוד הוא אמר :

"...זכותו הראשונה והבלתי ניתנת לערעור של הילד היא להביע את מחשבותיו ולקחת חלק פעיל בשיקולינו ובפסיקותינו על אודותיו. כאשר יגדל לכדי כבוד ואמון, כאשר הילד עצמו ייתן אמון ויאמר מה זכותו – תהיינה פחות חידות ושגיאות." 

נסו להסביר במילים שלכם למה התכוון יאנוש קורצ'אק בדבריו? מה ניסה להשיג באמירה זו?

בכתיבתכם תוכלו להיעזר בנושאים כמו: אחריות, ערבות הדדית, סובלנות, חיים בחברה, כבוד לזולת, רגישות, כיבוד רצון האחר , התנהגות ועוד.

כתבו את תשובתכם בפורום הבא, שמרו על כבודכם וכבוד חבריכם בכתיבה נאותה.

ג. חלק שלישי - כתיבת המסקנות מהדיון בפורום

את מסקנות הדיון בפורום יש לרכז בטבלה הבאה:

( יתבצע בעזרת המורה)

ד. חלק רביעי - פעילות חוויתית

נסו להעביר את המסר אליו התכוון יאנוש קורצאק באמצעות כרזה, ציור, בול.Comments