חידה שבועית:

אחות למייסד ואם ראשונה
בזיכרון אב שלישי - מנוחתה.

מי אני?


רמז:
תוכלו לבדוק ביומן מהו היום אותו נציין בתאריך 9/10?


לקראת יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל