מצגות סיום תלמידי כיתה ה' באנגלית
פעילות בית ספרית ילק"ם - יחידה לקשרי 
קהילה משטרה