מסכמים שנה בתדהר
רשימות ציוד תשע"ו


בוקר קהילתי בתדהר
יום שישי 15/5/2015
במסגרת שבוע החינוך הגופני בישראל.

וידאו של YouTube