נפלאות המתמטיקה

 
 
 
מתמטיקה היא לא רק משוואות ובעיות היא בעלת תכונות מדהימות.
 
עוד בימי קדם שמו לב שיש תכונות מיוחדות למספרים ולצירופים שונים .

תורת המספרים היא מיוחדת ולתכונות השונות של המספרים אפשר לשים לב במקרים המדהימים הבאים:

פשוט לא להאמין

1X8+1=9
12X8+2=98
123X8+3=987
1234X8+4=9876
12345X8+5=98765
123456X8+6=987654
1234567X8+7=9876543
12345678X8+8=98765432
123456789X8+9=987654321

ועכשיו מנפלאות התשע
 
1X9+2=11
12X9+3=111
123X9+4=1111
1234X9+5=11111
12345X9+6=111111
123456X9+7=1111111
1234567X9+8=11111111
12345678X9+9=111111111
123456789X9+10=1111111111

תשע..

9X9+7=88
98X9+6=888
987X9+5=8888
9876X9+4=88888
98765X9+3=888888
987654X9+2=8888888
9876543X9+1=88888888
98765432X9+0=888888888

מנפלאות האחד...


1X1=1
11X11=121
111X111=12321
1111X1111=1234321
11111X11111=123454321
111111X111111=12345654321
1111111X1111111=1234567654321
11111111X11111111=123456787654321
111111111X111111111=12345678987654321


 

 

Comments