Edició 2016-17

Proposta Modalitat 4. Activitats interactives itinerants o animacions

Les presentacions interactives breus, d'animació, que desfilin pel recinte d'exposicions i ocupin les zones d'espera o les àrees de pícnic són una bona manera de mantenir viu l'ambient.
Les activitats interactives itinerants han de tenir una durada de 10 a 20 minuts. Els animadors poden assistir un dia o els quatre dies de l'esdeveniment durant les hores d'obertura del recinte d'exposicions de 09.00 a 17.00. A causa de la naturalesa de l'activitat, es recomana un mínim d'atrezzo o atrezzo fàcil de transportar a mà.

Nom de l'activitat: PROJECTES DE ROBÒTICA EDUCATIVA.
Els espectadors podran presenciar una cursa de robots LEGO a un circuit. Els alumnes realitzaran una sessió de classificació per organitzar la graella de sortida de 4 robots. Després realitzaran una cursa entre ells. També es realitzaran demostracions de cerca i maniobra d'aparcament autònom amb robots.

Resum de l'activitat

A l'Escola Garbí-Pere Vergés de Badalona impartim des de fa anys les classes de tecnologia de l’ESO a través de les possibilitats que ens ofereixen els robots de Lego Mindstorms, i els alumnes utilitzen els seus dispositius mòbils com l'iPad per documentar i enregistrar el seu treball. Des de 1r a 3r d’ESO aprenen els fonaments del disseny, construcció, i programació mitjançant diferents projectes curriculars, i en arribar a 4t poden triar la robòtica com a optativa per envolupen projectes més avançats. 
En aquesta mostra es presenten dos de les activitats realitzades a l'escola: una prova de conducció autònoma en un circuit (no en una línia), i la prova de cerca i maniobra d'aparcament. Al llarg de la mostra els alumnes simularan una cursa de quatre 4 robots autònoms, començant amb una sessió de classificació per organitzar la graella de sortida, i després la cursa. Simultàniament altres robots realitzaran la maniobra d'aparcament.