Presentació

Presentació

En aquesta wiki es recullen els elements de treball necessaris per desenvolupar les programacions de curs de l'optativa d'Informàtica de 4t d'ESO i servirà de portal de la matèria pels alumnes de l'Institut Pere Ribot (Vilassar de Mar)

En aquesta optativa, impartida des del Departament de Tecnologia, l'alumnat ha de centrar el seu treball en l'aplicació de tècniques d'edició digital en format multimèdia per dissenyar i elaborar presentacions, exposicions d'idees i projectes, així com en el desenvolupament de continguts a Internet utilitzant eines col·laboratives en entorns virtuals.

Carmen Royo

Aula virtual

En la wiki XTT Informàtica 4t d'ESO trobareu informació, enllaços i recursos relacionats amb la matèria però les programacions, sistemes d'avaluació i exercicis es concretaran al curs de moodle d'informàtica a través de l'Aula virtual del centre.Manual Moodle

http://moodle.org/course/view.php?id=39