Documents‎ > ‎

Formularis

Què són els formularis?

 • Els formularis són documents que contenen una sèrie de preguntes. També els podem anomenar enquestes.
 • Serveixen per recollir opinions, fer aflorar idees i ajudar a la reflexió i valoració.
 • A l'escola ens poden servir per poder recollir el que pensa tothom, fins i tot els que menys parlen a les reunions.
 • Els formularis en línia, com els de Google, tenen l'avantatge de poder-se contestar des de qualsevol lloc amb connexió a Internet i a qualsevol hora.
 • Les respostes a les preguntes es recullen automàticament en un full de càlcul i es genera un resum estadístic que es pot consultar en qualsevol moment del procés.
 • Exemples típics d'ús de formularis i enquestes a l'escola:
  • Recollida d'adreces de correu electrònic de les famílies o de l'alumnat
  • Enquestes de satisfacció relatives a una innovació
  • Recollida d'idees sobre una festa
  • Inscripció a una activitat

Qüestions prèvies a la realització del formulari

 • Hi ha algunes qüestions que cal tenir clares abans d'iniciar la redacció del formulari:
  • Quins objectius tenim?
  • Qui ha de contestar el formulari? Quines condicions de connexió a Internet té?
  • De quant temps disposem?
  • Quins són els punts clau?
  • Quin nombre de preguntes voldríem fer?

Creació d'un formulari

 • Anirem a la pàgina principal dels documents i clicarem Crea-Formulari


 • Se'ns obre una nova pàgina, que és tal com es veu el formulari quan l'estem editant:
 • Se'ns ha creat un formulari, que per defecte es diu Formulari sense títol i té dues preguntes que també podem editar i canviar.

Posar títol al formulari

 • El primer que farem es posar-li un títol, encara que sigui provisional.
 • Hem d'anar sobre la finestreta que diu Formulari sense títol i escriure el nostre enunciat.
 • Sota el títol hi ha un quadre de text per incloure qualsevol informació que creiem oportuna. Podem ajudar a centrar els usuaris en el tema, donar instruccions generals, etc.

Recollir respostes en un formulari