Centres‎ > ‎Escola Pere Vila‎ > ‎

Història

El "Grup Escolar Pere Vila" va ser inaugurat l'any 1931, juntament amb d’altres deu grups escolars, dins el projecte de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona per a la millora de l'escola pública de la ciutat dinamitzat per Manuel Ainaud.

Manuel Ainaud ideà també el Patronat Escolar de l'Ajuntament de Barcelona (1922), gràcies al qual pogué formar i triar els mestres que infongueren l'esperit de la nova pedagogia als grups escolars. "A través d'aquest organisme Manuel Ainaud emprengué la seva obra a favor d'unes escoles noves. En col·laboració amb l'arquitecte Josep Goday, que projectà uns excel·lents edificis, i entre els anys 1917 i 1934, creà un conjunt d'escoles que ràpidament adquiriren un prestigi internacional: els grups Baixeras, Lluís Vives, Pere Vila, Milà i Fontanals i Ramon Llull i les escoles del Bosc, del Mar, del Guinardó, de la Farigola i de Vil·la Joana".

Aquest projecte, recollit al llibre "Les construccions escolars de Barcelona", editat el desembre de 1921 per l'Assessoria Tècnica de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament, va ser aturat durant la dictadura del general Primo de Rivera. Manuel Ainaud fou destituït, però, caiguda la dictadura, fou reposat en el seu càrrec (1930) i novament emprengué la tasca interrompuda, que continuà fins al final de la seva vida.

La tasca de renovació pedagògica i de dignificació de l'escola pública de Barcelona fou escapçada per la dictadura franquista i els mestres dels Grups Escolars van ser depurats. Separat del seu lloc de treball el 1939 per les autoritats feixistes, el director del "Grup Escolar Pere Vila", Fèlix Martí Alpera, així com molts altres mestres, fou substituït per persones afins al règim i empès a l’exili.
Comments