CACERES del TRESOR

Les Caceres del Tresor consisteixen en un seguit de preguntes i una llista d'adreces d'internet, de les quals es poden extreure les respostes. Algunes poden incloure una "Gran pregunta" al final, que requereix haver entès tota la informació per ser capaços de contestar-la; així doncs la seva resposta no podrà estar de forma explícita a les webs de consulta.

Les Caceres del Tresor sempre tenen la mateixa estructura:

Títol de la Cacera del Tresor

(Dibuix relacionat amb la cacera del tresor)

Treball realitzat per: ...
ESCOLA SANT GERVASI (Mollet del Vallès)

 IntroduccióPregunta 
La Gran Pregunta
Recursos
 Crèdits

 1. INTRODUCCIÓ

 IMATGEEs tracta de fer una petita introducció sobre el tema que anem a treballar. Es tracta de motivar i animar als companys a que realitzin la nostra cacera.

 2. PREGUNTES

 IMATGEFarem un llistat numerat de preguntes que cal contestar sobre el tema. Cal realitzar preguntes amb diferents graus de complexitat, des de les més fàcils fins alguna més complexa.
Les preguntes les redactarem en un formulari del Google Docs i l'inserirem en aquest espai. El formulari haurà de tenir dos camps obligatoris, un per posar el nom i cognoms, i l'altre per posar el correu. Utilitzarem aquest recurs perquè així rebrem les respostes dels nostres companys directament al nostre google docs.

  3. LA GRAN PREGUNTA

 IMATGE Es tracta d'incloure una pregunta final, global, la resposta de la qual  no es troba directament a cap pàgina de recursos, sino que depèn d'allò que heu après cercant les respostes.

  4. RECURSOS

 IMATGE Consisteix en una llista de pàgines web que ajudaran als nostres companys a localitzar les respostes a les nostres preguntes.

 5. CRÈDITS

 Nom i Avatar Nom i Avatar

Aquí podeu veure alguns exemples de caceres del tresor fetes per nens com vosaltres:
Los Músculos

 


 Las Articulaciones y el Movimiento
Per crear la vostra Cacera del Tresor heu de crear una nova pàgina i escollir la plantilla "Caceres del tresor". Cal posar-li un nom que estigui relacionat amb el tema que aneu a treballar, després fes clic a crear pàgina. A la Plantilla no es pot canviar l'estructura, sí que podeu canviar el color de la lletra.
Anem a fer una Cacera del Tresor sobre un matemàtic famós, podeu escollir el que vosaltres volgueu. La vostra cacera li haureu d'assignar a un company perquè la resolgui.


Comments