Servei eduroam

Eduroam és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat dels investigadors i els estudiants europeus, oferint connectivitat 'wifi' en els seus desplaçaments a la resta d'institucions que hi estan adherides. D'aquesta manera, els usuaris de les institucions que participen a Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes sense fils de la resta d'institucions participants. La connexió d'un usuari a la xarxa sense fils de la institució visitada (sempre que aquesta participi a Eduroam) és semblant a la connexió a la xarxa sense fils de la pròpia institució d'origen de l'usuari: el nom d'usuari i la contrasenya necessaris per autenticar-se són els mateixos que els que s'utilitzen a la institució d'origen, i l'única diferència pot ser el mètode d'accés a la xarxa. La XTEC participa en el projecte d'Eduroam, donant accés als seus propis usuaris i als usuaris d'altres institucions participants també a Eduroam, mitjançant la coordinació del CESCA (Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya), que realitza l'enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions participants en el projecte.